శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-మంత్రాలున్నాయా?

మంత్రాలున్నాయా?

పంచ భూతాలలో మొదటిది ఆకాశం, దాని గుణం శబ్దం, జీవులలో ఇది వినే అవయవం చెవి. మంత్రాలున్నాయా?ఉన్నాయని నమ్మేవారి సంఖ్య ఎక్కువ, లేవనేవారూ ఉన్నారు. ప్రజాబాహుళ్యంలో చాలావాటికి మంత్రాలు వేస్తారు,క్షుద్రపూజలు కూడా చేస్తారని నమ్మికా ఉంది. మంత్రాలుంటే వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.అసలున్నాయా అని తర్కించి పరిశోధన సైన్స్ పరంగా చేసినవారే లేరు. అందరూ మంత్రాలు మూఢనమ్మకం అంటున్నారు. శబ్దానికి శక్తి ఉందా? ఉందన్నారు మనవారూ, నేటివారు కూడా. మరి మంత్రానికెందుకుండదు?

అసలు సయిన్స్ ఏం చెబుతోందో చూదాం.

Sound.

Sound is having three chracters, Frequency,Amplitude and Wave length. Now let us see only the first part i.e frequency.

 Frequency is divide into three bands (parts).

1.Sub sonic frequencies, not audible to human ear. 0hz to 30 hz

2.Sonic frequencies, which are audible to human ear 30 hz to 30khz

3.Super sonic frequencies, which are not audible to human ear. 30khz beyond.

(In transmission, the sonic or audible frequencies are transmitted over a medium or in air, after converting them to the super sonic range(band width) and later recovered to the normal range of transmission. This conversion is caused by one of the characteristics 1.Frequency 2.Amplitude.3.Phase. and this process is called modulation. Present discussion is far from this.)

1.In sound,  there is one peculiar characteristic and that is resonance.

Resonance is defined as that,Every body oscillates with its natural frequency. When a body of the same natural frequency oscillates near the body, whose natural frequency is same as that of the oscillating body, the body at rest starts to oscillate and the amplitude of the oscillation of the new body, starts to oscillate with great amplitude and may yet times break the body, which is oscillating in resonance.

1.We can see the demonstration of the same by the advertisement of FEVICOL, in which a lady yells in high pitch and a glass which is at a distance breaks and this is due to the above fact of resonance, of course the company advertisement is for otherwise. This shows that sound is having a capacity to do work.

2. One another example is, normally the army goes in step where ever they go on foot. By the time they come across a bridge the commander orders the army to go out of step, because, if the natural frequency of the bridge is in unison with  the frequency of the march, by chance, there is every possibility, the bridge may collapse.

3. In the case of sub sonic frequencies,in one another instance, this happened in Russia, an executive used to come to office hale and healthy and soon he sits in his chair, used to get purgative sensation and had to rush to the lavatory. This was happening every day and soon he is going out of the chamber feeling well. Many researches were made and many tests were carried on the gentleman and nothing found unusual. Finally they made a search for an invisible and inaudible frequency and found that the executive is a victim of the subsonic frequency 7hz, the subsonic frequency was generated by a cooling tower of an air conditioner which is located on the opposite side of the chamber, and the focal point is located to the place of the chamber, where this officer is sitting. There may be so many other instances also, the sub sonic frequencies are dangerous if not used properly.

4. All of you know that the supersonic frequencies can even collapse a concrete building.

As all the frequencies are having power to do a work, why not a mantra is not having power? Normally when we speak, we produce not only the basic frequencies but also the multiples of it, this is called timbre. This character is different from person to person. From the above fact only it is possible to recognise a person by his voice.

Finally sound is having power to do work.Latest researches proved that 1.cattle are giving more milk yeild by listening to music.2.Plants are growing giving better yeild.3. Patients suffering from deceases are cured by music.

Now let us see what our people say…..

to be continued ….
(This post was written years back and left in rough)

2 thoughts on “శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-మంత్రాలున్నాయా?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s