శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఎవ్వనిచే జనించు…

ఎవ్వనిచే జనించు…

యస్మిన్నిదం యతశ్చేదం యేనేదం య ఇదం స్వయమ్
యోఽస్మాత్పరస్మాచ్చ వర్తనం ప్రపద్యే స్వయంభువమ్….భాగవతం. వ్యాసుని మాట.

ఎవ్వనిచే జనించు జగ మెవ్వనిలోపల నుండు లీనమై
యెవ్వనియందు డిందు బరమేశ్వరు డెవ్వడు మూలకారణం
బెవ్వడనాది మధ్య లయు డెవ్వడు సర్వము దాన యైన వా
డెవ్వడు వాని నాత్మభవు నీశ్వరునే శరణంబు వేడెదన్….భాగవతం..పోతన మాట.

నాకు పోతనగారి పద్యం నచ్చినట్టుగా వ్యాసుని శ్లోకం నచ్చలేదు,రెండూ ఒకటే ఐనా. నా నచ్చుబాటుకేంగాని ముందుకు కదులుదాం…

జాయతే గఛ్ఛతే ఇతి జగం అంటే వచ్చేది వెళ్ళేది ఈ సృష్టి సమస్తం. ఎక్కడనుంచి పుడుతోందీ? ఆవిష్కరింపబడుతోంది? అంటే ఎక్కడో ఉన్నట్టేగా? అదెలా ఎదురుగా కనపడుతున్న మఱ్ఱి చెట్టున్నది కదా? ఎక్కడున్నది? ఆవగింజకంటే చాలా చిన్నదైన బీజంలో కదా! అంటే అణురోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్. మఱ్ఱిచెట్టు అణువుగానూ ఉన్నది, వృక్షంగానూ ఉన్నది. అలాగే సమస్త జగమూ అణువుగానూ వ్యాప్తిగానూ ఉన్నది. అదే బయటకు ఆవిష్కరింపబడుతున్నది, కాలంతో పెరుగుతున్నది, చివరగా తిరోహితమవుతున్నది.

ఈ కాలం మూడు రకాలు భూత,వర్తమాన,భవిష్యత్తులు. అనగా జరిగిపోయినది,జరుగుతున్నది, జరగబోయేది. ఈ సర్వాన్ని నియంత్రిస్తున్నదెవరు? ఎవరి నియంత్రణా లేకనే జరుగుతున్నదా? లేదు.

దేని ఉనికీ స్థిరంకాదు. కొన్ని మనం చూస్తుండగా పుట్టి కొద్ది సేపటిలోనే మరణిస్తున్నవీ, మరికొన్ని కొన్ని వందల సంవత్సరాలు బతుకుతున్నవీ వున్నాయి. చివరకన్నీ తిరోహితమౌతూనే ఉన్నాయి.

ఈ పుట్టడం పెరగడం చావడం ( అనాది,మధ్య,లయుడెవ్వడు?) అనే సర్వమూ నిర్వహిస్తున్నదెవరు? కాలం. మరి కాలాన్ని నిర్వహిస్తున్నదెవరు? సూర్యుడు. సూర్యుడు కూడా నియంత్రించబడుతున్నాడు. అంటే కాలమే నియంత్రించబడుతోంది. అంటే కాలాన్ని కూడా నియంత్రించే మహా శక్తి. ఆ మహా శక్తిని నే శరణువేడుతున్నాను. ఇదీ ప్రార్ధన.

ఈ సర్వమూ నేటి సైన్సూ ఒప్పుకుంటోంది! అదీ చిత్రం.సూర్యుడు నియంత్రించబడుతున్నాడని సైన్స్ చెబుతోంది. ఋగ్వేదం ఇలా అంటోంది, సూర్యచంద్ర మసౌ ధాతా యధా పూత్వమకల్పయాత్, పృధీవీచంతరిక్ష…..అంటే బ్రహ్మ, సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి, అంతరిక్షం మొదలైన వాటిని యధాపూర్వంగా కల్పించాడు, అని. అంటే ఇదివరకున్నవాటిలా మళ్ళీ సృష్టి చేశాడని. ఇదివరకున్నాయంటే, ఎవరివలన ఉన్నాయో అదే మహాశక్తి అణువుగానూ, విశ్వ వ్యాప్తంగానూ ఉన్నది. స్వయంగా ఆవిష్కృతమయే ఆ మహా శక్తికి నమస్కారం.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s