About kastephale

A retired telecom engineer.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-సింహావలోకనం.

సింహావలోకనం.

సింహానికి ఒక అలవాటు, తను నడచి వచ్చిన దూరాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటుంది, అదేసింహావలోకనం అంటే. మానవులకీ ఈ అలవాటుంది, తాము గడచి వచ్చిన కాలాన్ని నెమరు వేసుకోడం. ఇప్పుడిదెందుకొచ్చిందని కదా అనుమానం.

సరిగా నాలుగేళ్ళ కితం Sep22 వ తేదీన బ్లాగు ప్రారంభించాలని, దశమి పూటా మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి మొదలెట్టా,అనుకోకుండా ముహుర్తం అలా కుదిరిపోయింది.. అసలెందుకు మొదలెట్టాల్సివచ్చిందీ చాలా సార్లు చెప్పేను, అందుకు ఇప్పుడు చెప్పను, ”పాడిందే పాటరా పాచిపళ్ళ దాసరీ” అని నానుడి కదా :)

బ్లాగు మొదలెడదామనుకున్నాం, ”బానే ఉంది కాని”, బ్లాగు మొదలెట్టిన రోజుల్లో ”బాగానే ఉందికాని” అనేవాణ్ణి, ఇప్పుడు ”బానే ఉందంటు”న్నా మార్పండీ, మార్పు, గొప్పగాలేదూ, ఇదే కదా అభివృద్ది, చదువుకోనపుడు కాకరకాయన్నవాళ్ళు చదువుకున్నాకా కీకరకాయనకపోతే అభివృద్ది చెందినట్టా? :) అది అభివృద్ధి అవుతుందా?

వర్డ్ ప్రెస్ లో మొదలెట్టాలి. అప్పటికి వర్డ్ ప్రెస్, గూగుల్ తేడా తెలీదు. గురువుగారు ఇందులోనో అందులోనో మొదలెట్టండీ! అన్నారు, అందుకు వర్డ్ ప్రెస్ లో మొదలెట్టాలని బయలుదేరా. పేరేం పెట్టాలి? ఇది మొదటి సమస్య. ఏవో పేర్లు చూస్తే, పోచుకోలు కబుర్లు, బ్లాగుంది; ఊకదంపుడు, బ్లాగుంది;కబుర్లపోగు బ్లాగుంది, ఆ పేర్లతో అప్పటికే బ్లాగులున్నాయి. ఏ పేరు కొట్టినా అప్పటికే బ్లాగుంది అని చెబుతోంది. ఛ! పేరు పెట్టడం ఇంత కష్టమా? అనుకున్నా, ”కష్టే ఫలే” అన్నారు కదా అని గుర్తొచ్చి, అదే పెట్టేద్దామనుకున్నా. దానికీ కష్టమొచ్చింది. ”ఇదీ ఉందోయ్ పేరూ!” అంది. హా! హతవిధీ!! అనుకుని, సెర్చ్ లో చూస్తే, కొంత మార్పు చేస్తే ఇది పెట్టచ్చూ అనిపించి, దాన్నే ఖాయం చేశాను. ఆ తరవాత, టాగ్ లైన్, అంటే అదేంటో తెలీదు, ఏదైతేనేం గాని మనం కావాలనుకునేది, నిత్యం చెప్పుకునేమాట ”సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు” అనేశా, అదీ బానే ఉందనిపించింది. ప్రతి టపాకి పేరెడతాం, బానే ఉంది, ఈ టపా మనదని ఎలా తెలిసేది? అప్పుడు మూడో టపానుంచి ”శర్మ కాలక్షేపం కబుర్లు” అని చేర్చాను తలకట్టులో, అలా బ్లాగు నాలుగు క్లిక్కులు, మూడు టిక్కులతో మొదలైపోయింది, నేననుకున్న దానికి కొద్ది తేడాలో. ఒక మెసేజ్ కూడా వచ్చింది మైల్ కి, వర్డ్ ప్రెస్ నుంచి. ఆ మెసేజ్ నేటికీ ఉంచుకున్నా.

ఏం రాయాలి? తెలీదు, ఏం రాయచ్చు? తెలీదు, ఏం రాస్తారు? తెలీదు. ”ఇదొక మహా సముద్రం మీకు కొంత ఈతొచ్చుననుకుంటున్నాను, జాగ్రత” అన్నారు గురువుగారు, సముద్రం అంటే తెలుసా? తెలీదు, ఇక్కడ మత్స్యన్యాయం ఉంటుంది, చిన చేపను, పెద చేప, పెదచేపను తిమిగలం, తిమింగలాన్ని తిమింగిల గిలం, ఇలా మింగుతూ ఉంటాయి తెలుసా? తెలీదు. ఇక్కడెవరుంటారు? తెలీదు, మేధావులు, మహామేధావులు, అతి మేధావులు అందరూ చదువుకున్నవారుంటారు, నీలాటి మిక్చర్ బండి వాడికి స్థానం ఉండదు తెలుసా? తెలీదు. అరె! ఏమడిగినా తెలీదంటావు, నీకేం తెలుసంటే, ఏం తెలీదని తెలుసు, తెలివి లేనివాడినని తెలుసు. అప్పుడు గుర్తొచ్చిందీ పద్యం

భర్తృహరి అంటారూ, తెలివిలేనప్పుడు ఏనుగులాగా మదించి సర్వమూ నాకే తెలుసని విఱ్ఱవీగాను, ఇప్పుడు గొప్పవారైన పండితుల దగ్గర జేరి కొద్దిగా తెలుసుకుని, ఏమీ తెలియనివాడిననే మాట తెలుసుకున్నానన్నారు.

అసలు ఏమీ తెలీదని తెలుసుకోడమే గొప్ప సంగతన్నారు. ఈ గోలంతా మనకెందుకుగాని ‘అబద్ధంవా సుబద్ధంవా కుంతీ పుత్రా వినాయకా’ ( అబద్ధం కావచ్చు, నిజమూ కావచ్చు, ”కుంతి కొడుకు వినాయకుడు” అను పదిమంది చూస్తారు కదా! అసంబద్ధంగా మాటాడితే నలుగురూ వింతగా చూస్తారు కదా!) అని ఎదో ఒకటి రాసిపారేస్తే మనప్రఖ్యాతి తెచ్చుకోలేమా అనుకున్నా! తెలియని సంగతులే రాస్తూ వచ్చాను, చాలా మంది కలిశారు, మిత్రులయ్యారు, బంధువులయ్యారు,కొత్తగా గుప్త శత్రువులూ తయారయ్యారు,కొంతమంది మాటాడక మూతులు బిడాయించుకున్నారు. అభివృద్ది, అభివృద్ధండీ బాబూ! ఎందుచేత? మాట చేత.

పుల్ల విరుపుగా మాటాడతారెందుకు? మీరు మాటాడితే తేలు కుట్టినంత సంబరంగా ఉంటుంది తెలుసా? అంటుంది, ఇల్లాలు. (సంతోషమొస్తే గంతులేస్తారు సంబరంతో, తేలుకుట్టినా గంతులేస్తారు…) తెలీదు. నిజమే ‘నైజగుణానికి లొట్ట కంటికి మందులేదని’ నానుడి. ఇల్లాలు చాలా ప్రయత్నం మీద ఆ నైజ గుణాన్ని చాలా మార్చింది, చాలా మారేను, ‘పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకలతో కాని పోదని నానుడి’, అప్పుడపుడు ఇది బయటికొస్తూనే ఉంటుంది. బ్లాగు టపాలలో అటువంటి వ్యంగ్య టపాలు బహు కొద్దిగా ఉంటాయి. వ్యగ్యం మాటాడితే, రాస్తే, తేలు కుట్టినంత సంబరంగానూ ఉంటుంది. ఆ సమయాలలో కూడా సంయమనం సాధారణంగా కోల్పోను. నాకెంతమంది ఆప్తులుంటారో, ఉన్నారో అందరు శత్రువులూ ఉంటారు.  అది జాతక లగ్న ప్రభావం, నేనేం చెయ్యను చెప్పండి. దీనంతకీ కారణం? మాట.

‘సత్యం బ్రూయత్ ప్రియం బ్రూయత్ న బ్రూయాత్ సత్యమప్రియం’. అందుకు అప్రియ సత్యం చెప్పను, కాని కావలసినవాళ్ళనుకున్నవాళ్ళకి చెప్పేస్తాను, అదుగో వాళ్ళే నా శత్రువులైపోతారు. ఎప్పుడూ ఒకరిని బాధించాలని అనుకోను, ఎవరినయినా ఒక మాటంటే అది వారి బాగుకోసమే తప్పించి, తప్పు పట్టాలనికాని, ఎగతాళీ చెయ్యాలనిగాని అనుకోను. అన్నమాట నిరూపించుకోడానికి తగు సాక్ష్యాలూ ఉంచుకుంటా, అది నా అలవాటూ. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో నా తప్పులేకపోయినా తప్పేనని ఒప్పుకుంటా, ఎందుకంటే, నిజం చెపితే ఎదిటివారి పరువుపోతుంది, సాక్ష్యం చూపినపుడు. నిజంగా తప్పుచేస్తే నిర్భయంగానే ఒప్పుకుంటా, సిగ్గు పడను, వాదించను.

చాలా అనుభవాలొస్తాయి జాగ్రత్త అన్నారు గురువుగారు, అప్పుడు తెలియలేదు,’మెరిసేదంతా బంగారం కాదు’ ఇదో నానుడి,ఇది తెలుసుకునేటప్పటికి చేతులు కాలాయి, ‘చేతులు కాలాకా ఆకులు పట్టుకుని ఉపయోగం లేదని’ నానుడి. జరగవలసిన వేట సముద్రం లో జరిగిపోయింది.

సింహం వేట చూశారా? అది చూడ్డానికి గుండె ధైర్యం కావాలి, పోనీ సాలె పురుగు వేట చూశారా? ఇది చూడ్డానికి ఓపిక కావాలి. సింహం పరుగెట్టి, పరుగు పెట్టించి చంపి తింటుంది, గుండెను, ఇదే సింహభాగమంటే.. ఆడ సింహం తరుముతుంది మగ సింహం వేటాడుతుంది. ఆడ సింహాలే తరుముతూ ఉంటాయెప్పుడూ…. :)

ఇక సాలె పురుగు చాలా చక్కని కళాత్మకమైన గూడు అల్లుతుంది. అల్లినదారాలు ఉఫ్ మంటే ఎగిరిపోయేలా ఉంటాయి కాని వందల కిలో మీటర్ల వేగంతో గాలి వీచినా తెగవు, అదీ చిత్రం. మగవారి చుట్టూ ఆడవారు, ఈ మాటలనే దారాలు అల్లేస్తారు, ఇక అందులో పడిన జీవి కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది, జీవితాంతం, ఇంతే సంగతులు :) ఆ మాటలు సాలెపురుగు దారమంత సన్నగా బలహీనంగా కనపడతాయంతే, కాని అవి మాత్రం తెగవు, బాధపెడుతూనే ఉంటాయి. :) చక్కగా అల్లిన సాలెపట్టులో మధ్యలో కూచుని ఉంటుంది, సాలె పురుగు. ఈగ అందులో చిక్కుకుంటుంది, కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది, ఎగిరిపోవాలని, గింజుకున్నకొద్దీ అందులోకి కూరుకుపోతుంది. ఈ లోగా సాలెపురుగు వచ్చేస్తుంది, రెండు కాట్లు వేస్తుంది, ఈగ కొట్టుకుని కొట్టుకుని చచ్చేలోగా దాని చుట్టూ దారాలల్లేస్తుంది, చచ్చినా బతికినా ఈగ తప్పించుకోలేదు. నెమ్మదిగా ఈగను గూడు మధ్యకి లాక్కునిపోతుంది, అక్కడపెట్టుకుని నెమ్మదిగా ఆరగిస్తుంది.

నాలుగేళ్ళ తరవాత జ్ఞానోదయమయింది, కష్టపడి ఆలోచించి రాసి, ఎవరూ మాటాడలేదని, ఎవరో టపాలెత్తుకుపోయారనీ ఇలా అవస్థలు పడేకంటే, ఎక్కడో ఒకచోట ఒక మాటనేసిపోతే చాలదా అని.ఒక మాటనిపోయేవారికే విలువెక్కువట కదా :)

ఏంటీ ఇలా ఉంది మీటపా ఇవేళా అన్నారా? కారణం లేని కార్యం లేదు, ‘హేతువులేనిది తీతువు కుయ్యదు’, ఇదేంటో తెలీదా? చెప్పడానికి ఓపికలేదు. కొన్ని కొన్నిటికి కార్యకారణ సంబంధాలుండవు….అదంతే. ఒకప్పుడు తపా రాయకపోతే ఏదోలా ఉండేది, ఇప్పుడు టపా రాయాలంటే చికాగ్గా ఉంది….కాలోయం దురతిక్రమణీయః

రేపేంటి?
నందో రాజా భవిష్యతి
శలవు.
స్వస్తి

 

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-అన్నన్నా!

download

అన్నన్నా!

అన్నన్నా! దీన్నే మనం హన్నన్నా! అనేస్తున్నాం. ఇదీ ఊతపదంలాగే కనపడుతుంది. మీకన్నిటిలోనూ ఏదో ఒకటి కనఒపడుతూనే ఉంటుందండీ, ఈ మధ్య కొందరు ఇటువంటి మాటలు మాటాడటం కూడా మానేసేరు, వీటి గురించి తెలిశాకా! :)  అన్నాడు మా సత్తిబాబు.

అన్న+ అన్న= అన్నన్న! అనగా అన్నగారికి అన్నగారు. ఇదే పెద్దన్నగారనమాట. దీనికేం చెబుతారన్నాడు మా సత్తిబాబు.

రామ,లక్ష్మణ,భరత,శత్రుఘ్నులు సోదరులు అని చెబుతాం. కాని అలాకాదు. వీరు సోదరులుకాదు, సహోదరులు మాత్రమే! సోదరులనగా ఏక గర్బజనితులు. సహోదరులనగా తండ్రి ఒకరు, తల్లులు వేరుగా జన్మించినవారు. మొదటగా కర్కాటక లగ్నంలో నవమినాడు కౌసల్యా తనయునిగా జన్మించినవాడు రాముడు. నవమినాడే మీన లగ్నంలో కైకయందు జన్మించినవాడు భరతుడు. ఇక లక్ష్మణ, శత్రుఘ్నులు దశమినాడు కర్కాటక లగ్నంలో జన్మించారు, వీరిద్దరూ కవలపిల్లలు. వీరిద్దరిది జాతక చక్రం ఒకటే.రాముడు భరతుడు నీలమేఘఛ్ఛాయతో ఉంటే లక్ష్మణ,శత్రుఘ్నులు ఎఱ్ఱగా ఉంటారు.

లక్ష్మణ,శత్రుఘ్నుల అన్నగారు భరతుడు, ఆయన అన్నగారు రాముడు. అన్నగారికి అన్నగారు రాముడు, అన్నన్నా అంటూనే ఉండండి.

ఇదీ ఊతపదం కాదు సుమా! ఇదీ మన సంస్కృతి.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-అమ్మమ్మా!

అమ్మమ్మా!

images

అమ్మమ్మా ఎంతమాటన్నారు! అమ్మమ్మా! మీరు చెప్పేకా కాదనడమే! అమ్మమ్మా! తప్పకుండా అలాగే చేద్దామండి. ఇలా అమ్మమ్మ అనేపదాన్ని వాడేస్తుంటాం. నిజానికి ఇది ఊతపదమా! లేక ఇందులో ఏమైనా విశేషం ఉందా? అమ్మమ్మా! మీకే ఇటువంటి అనుమాలొస్తాయి సుమా!అన్నారొకరు :)

అమ్మ+అమ్మ=అమ్మమ్మ అంటే అర్ధం అమ్మకి అమ్మ. ఇందులో పెద్ద విశేషం ఏముందీ? అదే అసలు కత. పోతనగారూ ఈ మాట ఉపయోగించేరు చూడండి.

అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలపె
ద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపాఱడిపుచ్చినయమ్మ  తన్ను లో
నమ్మినవేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడియమ్మ దుర్గ మా
యమ్మ కృపాభ్ధి యీవుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్.

ఇక్కడ మొట్ట మొదటే పోతనగారన్నారూ! అమ్మలగన్నయమ్మ అని, ఈ అమ్మమ్మ ముగ్గురమ్మలకి తల్లిట, వారు సరస్వతి,లక్ష్మి, పార్వతి. మరివీరో భూత,వర్తమాన,భవిషత్తులకి చైతన్య రూపాలు అనగా సృష్టి,స్థితి, లయ కారకులైన బ్రహ్మ,విష్ణు, మహేశ్వరుల చైతన్యరూపాలు. అంటే ఆ అమ్మమ్మ లలితా మహాదేవి అనమాట. ఆవిడ ఎంత గొప్పదో చెప్పేరు, అటువంటి అమ్మమ్మ లలితాదేవిని తలుచుకోడమే అమ్మమ్మా అనడంలో విశేషం. అమ్మమ్మా! అంటూనే ఉండండి.ఇది ఊతపదం కాదు

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఆత్మ విచారం.

ఆత్మ విచారం.                                                               వివేకచూడామణి-8

జంతూనాం నర జన్మ దుర్లభం అన్నారు శంకరులు, అటువంటి నరజన్మలో పురుషుడవటం గొప్ప అన్నారు, ఇతనికి మోక్షాపేక్ష కలగటం, ఆపైన సత్పురుష సహవాసం కలగటమనేది భగవంతుని కృపవలనగాని సాధ్యం కాదన్నారు. ఒక సారి ఆత్మ విచారం లో కొన్ని మాటలకి అర్ధాలు తెలుసుకున్నాం, ఇప్పుడు మరికొన్ని,ఆది శంకరుల వివేక చూడామణి చదివిన తరవాత నాకనిపించినది రాశాను, నా అవగాహన తప్పు కావచ్చు.

వాసన… ఆత్మ క్రితం జన్మలో ఉపాధిని అనగా శరీరాన్ని వదలివేసేటపుడు కూడా తెచ్చుకునేది, ఇది విద్య, విజ్ఞానం , అలవాటు ఏదేని కావచ్చు. ఇది కొత్త ఉపాధిలో కూడా ఉంటుంది…ఇది మూడు రకాలు, లోకవాసన,శాస్త్రవాసన,దేహవాసన.

ఆత్మజ్ఞానం అనగా మోక్షం కావాలంటే విద్య,యోగం,సాంఖ్యం వీటివల్ల సమకూరదు,అలాగని వీటిని అభ్యసించడమూ మానేయకూడదు. వీటి వలన ఆత్మజ్ఞానం కలగదు, వీటివలన ఆత్మ విశ్వాసం పెరగచ్చు, ఆరోగ్యమూ చేకూరవచ్చు..

విషయం…. శబ్ద,స్పర్శ,రూప,రస,గంధాలను జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా అనుభవిస్తాము. ఇవి బలవత్తరమైనవి. శబ్దానికి వశమై లేడి వలలో చిక్కుకుంటుంది, స్పర్శా సుఖనికై వెంపరలాడి మగ ఏనుగు ఆడ ఏనుగు వెనకపడి, గోతిలో పడి స్వాతంత్రాన్నే కోల్పోతుంది, మిడుత అగ్నిని చూచి భ్రమించి అందులో దూకుతుంది,ప్రాణం పోగొట్టుకుంటుంది. చేప ఎరను మింగడానికి చూచి గాలానికి చిక్కి చనిపోతుంది, చివరిగా తుమ్మెద వాసనకు ఆకర్షింపబడి పద్మంలో చిక్కుకుపోతుంది. ఈ ప్రాణులు ఆ యా ఇంద్రియాల ప్రలోభంతో, భ్రమలో ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటాయి, లేదా చిక్కుకుంటాయి. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ బలవత్తరంగా ఉన్న మానవులు విషయాలలో అనగా ఇంద్రియ సుఖాలకోసం వెంపరలాడటమే విషయ సుఖానుభవం…

అవిద్య అనగా తెలియనితనం లేదా మనసు.

మాయ.…దీనినే అవ్యక్తం అంటారు,మూడు గుణాలతో ( సత్వ,రజస్తమో గుణాలతో)అనాది అవిద్యగా పరమేశ్వరుని శక్తి ఏది కలదో అదేమాయ…ఈ సర్వజగత్తూ పుట్టినది మాయనుండే.. ఇది సత్యంకాదు, అసత్యమూ కాదు,సత్యమూ అసత్యమూ కాదు, ఇది అంగ సయితంకాదు, అంగ రహితమూ కాదు, అదీ కాదు, ఇదీకాదు, పరమాద్భుతమైనది, అనిర్వచనీయమైనది.

అనాత్మ....దేహం,ఇంద్రియాలు,ప్రాణాలు, మనస్సు, అహంకారము, మొదలైన వికారాలు, సుఖదుఃఖాలు,పంచభూతాలు, మాయ మహత్తు, మాయ యొక్క సమస్థ కార్యాలు అన్నీ అనాత్మరూపాలు.

అధ్యాస: లేనిదానిని ఉన్నట్టుగా భావించడం. ఉదాహరణ రజ్జు సర్ప భ్రాంతి. నిజంగా అక్కడ ఉన్నది తాడు కాని అవిద్య, అజ్ఞానం చేత దానిని పాముగా భ్రమించడమే అధ్యాస.

ఆత్మ....అహం అనగా నేను అన్నదానికి నిత్యమైన పదార్థం ఏదయితే ఉందో అదే ఆత్మ.ఇది స్థూల శరీరపు మూడు అవస్థలోనూ సాక్షిగా బుద్ధి మొదలైనవాని యొక్క చర్యలను చూస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ అన్నిటినీ చూస్తూ ఉంటుంది గాని ఆత్మనెవరూ చూడలేరు.

సర్వే యేనానుభూయంతే యస్స్వయం నానుభూయతే
తమాత్మానం వేదితారం విద్ధి బుధ్యా సుసూక్ష్మయా…..216
దేని చేత సర్వమూ అనుభవించబడుచున్నదో, ఏది తాను స్వయముగా అనుభవింపబడదో ఆ సర్వ సాక్షియగుదానినే నీ ఆత్మయని అతి సూక్షమైన బుద్దితో ఎరుగుము

ఆత్మ ఎక్కడుంది?…. బుద్ధి గుహలో ఉందన్నారు.

దేహం ధియం చిత్ప్రతిబింబమేతం
విసృజ్య బుద్ధౌ నిహితం గుహాయామ్
ద్రష్టారమాత్మానమఖండబోధం
సర్వప్రకాశం సదసద్విలక్షణం….222

దేహము బుద్ధి చిదాభాసము అను మూడింటిని వీడి బుద్ధి గుహలోనున్న సాక్షి రూపమగు ఈ ఆత్మను అఖండ బోధస్వరూపునిగా, సర్వప్రకాశకునిగా,సత్తు, అసత్తులకు భిన్నమైనవానిగా,నిత్యునిగా,విభునిగా,సర్వగతునిగా,సూక్ష్మరూపునిగా,బాహ్యాంతర భేద రహితునిగా,తనకంటె సర్వవిధముల అభిన్నునిగా ఎరిగుము.

నేటి కాలంలో ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్ని తప్పించి మరొక ప్రమాణాన్ని కొంతవరకు, అనుమాన,పరోక్షప్రమాణాలను కూడా ఒప్పుకోలేకపోతున్నాం కనక ఈ ఆత్మ గురించిన భావన అంత తేలికైనది కాదు

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఆనందమయ కోశం.

ఆనందమయ కోశం.                                                 వివేక చూడామణి-7

ఆనంద స్వరూపమైనది ఆత్మ. ఆత్మ ప్రతిబింబం తమోగుణంతో కూడి ఉండేది ఆనందమయ కోశం. దీనికి మూడు గుణాలు, (ప్రియము,మోదము,ప్రమోదము). కోరినవి సిద్ధించినపుడు ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది. పుణ్యకర్మ వలన కలిగే సుఖాలను జీవులందరు అప్రయత్నముగానే పొందుతారు. ఆనందమయ కోశపు ఉత్కట స్థితి సుషుప్తిలో ఎక్కువ, జాగ్రదవస్థ, స్వప్నావస్థలలో కూడా దీని వలన ఆనందం పొందుతారు. ఈ ఆనందమయ కోశం కూడా ఆత్మ కాదు, ఎందుకంటే ఇది ఉపాధితో కూడినది, ప్రకృతి వికారం కలది. ఇది ఉపాధిని (శరీరాన్ని) ఆశ్రయించి ఉంటుంది.

నేతి, నేతి, ఇదికాదు ఇదికాదు అని నిషేధిస్తూ పోతే చివరికి మిగిలేదే ఆత్మ. అన్నమయాది పంచకోశాలలో లేక ( అందుకే ఏ కోశానా లేదన్న మాట పుట్టింది)జాగృత్, స్వప్న, సుషుప్తి అవస్థలకు సాక్షిగా నిర్వికారంగా, నిర్మలంగా, నిత్యానంద స్వరూపమై ఉండేదే ఆత్మ. ఎక్కడుంది?

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-విజ్ఞానమయ కోశం

విజ్ఞానమయ కోశం                                                వివేక చూడామణి-6

అన్నం నుండి పుట్టినది, అస్థి,మజ్జ,మాంసము,రక్తం,మూత్రం, పూరీషాలుకలిగిన ఈ శరీరమే అన్నమయ కోశం.

కర్మేంద్రియాలు ప్రాణము కలిసి ప్రాణమయ కోశం అనగా కాళ్ళు,చేతులు,నోరు,మూత్రద్వారం, పురీషద్వారం మరియు పంచప్రాణాలు ప్రాణ,అపాన,వ్యాన,ఉదాన, సమానాలు కలిగినదే ప్రాణమయ కోశం.

మనోమయ కోశం జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు కలిగినది. జ్ఞానేంద్రియాలు కన్ను,ముక్కు, జిహ్వ,చర్మం,చెవి మరియు మనసు.

జ్ఞానేంద్రియాలు బుద్ధి కలిసినదే విజ్ఞానమయ కోశం.

ఇదే జనన మరణాల రూపమైన ఈ సంసారానికి కారణమైనది. మనసుయొక్క మరో స్థాయి ఐన చిత్తం ఇంద్రియాలను అనుసరించడం వలన కలిగే చేతన యొక్క ప్రతిబింబ శక్తి. ఇది ప్రకృతి సంబంధమైన వికారము. అందుకే నేను జ్ఞానవంతుడను, నేను నిపుణుడను, నేను గొప్పవాడిని, నేను క్రియావంతుడను అనే అభిమానం దేహము ఇంద్రియములందు నిత్యమూ కలగజేస్తూ ఉంటుంది. నేను అనే స్వభావము కల ఈ విజ్ఞానమయ కోశమే అనాది కాలీనుడగు జీవుడు. ఈ జీవుడు లోక సంబంధమగు వ్యవహారాలన్నీ నిర్వహిస్తుంటాడు. తన పూర్వ జన్మ వాసన వలన కలిగిన అనేక పాపపుణ్యాలను చేస్తూ ఉంటాడు. జనన మరణాలు కలుగుతుంటాయి, అనేక జన్మలు ఎత్తుతుంటాడు. మెలకువ,స్వప్న అవస్థలు,సుఖ,దుఃఖాలు అనే భోగాలు, ఆశ్రమాలయొక్క ధర్మ నిర్వహణ ( ఆశ్రమాలంటే బ్రహ్మచర్య,గృహస్థ,వానప్రస్థ, సంన్యాస ఆశ్రమాలు) గుణములకు సంబంధించిన అభిమానము ( సత్వ,రజస్, తమోగుణాలు) మమకారము, అహంకారము అన్నీ విజ్ఞానమయ కోశం లో ఉంటాయి. ఇది ఆత్మకు బహు చేరువగా ఉంటుంది. అందుచేత ఇదే ఆత్మ అని భ్రాంతి చెందడం మూలంగా జనన మరణ చక్రంలో తగుల్కొంటారు.

ఆత్మకి ఉపాధితో సంబంధం లేదు.సంగరహితము నిరాకారము ఐన ఆత్మ,క్రియా రహితము ఐన ఆత్మకు పదార్ధంతో సంబంధం లేదు. విజ్ఞాన మయ కోశం గురించి శంకరులు ఇంకా చెప్పేరు, నా కింత వరకే తెలిసింది.

మనోమయ కోశంలో జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు ఉంటాయి, విజ్ఞానమయ కోశంలో జ్ఞానేంద్రియాలు బుద్ధి ఉంటాయి.మనసనేది చంచలమైనది, సంకల్ప వికల్పాలు చేస్తుంటుంది. బుద్ధి అలాకాక వివేచన చేస్తుంది. కార్యాకార్య నిరూపణ చేస్తుంది. ఈ బుద్ధి జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా నిత్య వ్యవహారాలను నిర్వహిస్తూ మానవుల పుణ్య పాపగతులకు కారణమవుతుంది, అనేక జన్మలకూ కారణమవుతుంది, నేను,నేను అనే అహం కలగజేస్తుంది. ఇదే జీవుడు,సాధారణంగా ఈ కోశాన్ని ఆత్మగా భ్రమపడటం జరుగుతుంది.ఈ కోశం లో కూడా ఆత్మ లేదన్నారు.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-మనోమయ కోశం

మనోమయ కోశం                                                వివేక చూడామణి-5

అన్నం నుండి పుట్టినది, అస్థి,మజ్జ,మాంసము,రక్తం,మూత్రం, పురీషాలు కలిగిన ఈ శరీరమే అన్నమయ కోశం.

కర్మేంద్రియాలు ప్రాణము కలిసి ప్రాణమయ కోశం అనగా కాళ్ళు,చేతులు,నోరు,మూత్రద్వారం, పురీషద్వారం మరియు పంచప్రాణాలు ప్రాణ,అపాన,వ్యాన,ఉదాన, సమానాలు కలిగినదే ప్రాణమయ కోశం.

మనోమయ కోశం జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు కలిగినది. జ్ఞానేంద్రియాలు కన్ను,ముక్కు, జిహ్వ,చర్మం,చెవి మరియు మనసు.

ఈ మనోమయకోశం చాలాబలవత్తరమైనది.  నాది,నేను అనే భావం కలిగి ఉంటుంది, మిగిలినకోశాలతో కలసి ఉంటుంది. మనసే అసలు అవిద్య, దీనిని మించిన అవిద్య లేదు.  ఇదే బంధనానికి,మోక్షానికి హేతువు. ఇది నశిస్తే సర్వమూ నశిస్తుంది.  మనసు విజృంభిస్తే…..ఏ పదార్ధమూ లేని స్వప్నంలో మనసు స్వశక్తితో మిధ్యా ప్రపంచాన్ని సృష్టి చేసుకుని, సమస్త వస్తువులను అనుభవించిన అనుభూతి పొందుతుంది.  జాగ్రదవస్థలో కూడా ఇలాగే చేసుకుని కట్టుబడుతూ ఉంటుంది. నిద్రలో మనసు లీనమైపోతూంది కదా! అప్పుడీ సర్వ ప్రపంచం ఉండదు. సంసారం అనేది మనసుయొక్క కల్పనా చాతుర్యమే. మేఘం గాలిచేత తీసుకురాబడుతోంది, మళ్ళీ గాలిచేతనే దూరంగా తొలగింపబడుతోంది. మనసు, దేహం మొదలైన వాటియందు రాగం కల్పించి బంధనం ఏర్పాటు చేస్తోంది. వాటిని అనుభవిస్తూ కొంతకాలానికి రోసి, ముక్తి ప్రసాదిస్తూ ఉంది. జీవునికి బంధనము,మోక్షము కలిగించేది మనసే. ఈ మనసే ఆత్మ కొరకు సూక్ష్మ,స్థూల విషయాలలో, వర్ణము, ఆశ్రమము,జాతి,భేదము,గుణము,క్రియ హేతువు,ఫలము మొదలైనవానిని కల్పన చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా చేసి సంగం లేని ఆత్మను మోహింపచేస్తూ, దేహము ఇంద్రియాలు,ప్రాణం వానిచే బంధించి, నేను,నాది అనే భావాన్ని కలగచేస్తూ జనన,మరణాలలో తిప్పుతూ ఉంటుంది.

ఒక విషయానికి ఏడుస్తుంది, మరొక విషయానికి నవ్వుతుంది. ఎవరో, ఏదో అన్నారని బాధపడుతుంది, ఎవరినో కించపరచేమని ఆనందిస్తుంది. పోట్లాడుతుంది, ముక్కూ మొహం తెలియని వాళ్ళని అకారణంగా ప్రేమిస్తుంది.  సర్వ అనుభూతులూ పొందుతూ ఉంటుంది. ఒక క్షణంలో ఒక చోటనుంచి మరొకచోటికి ప్రయాణిస్తుంది, స్థిరత్వం ఉండదు. ఒకరితో బాంధవ్యం అంటుంది, మరొకరితో వైరం అంటుంది. అప్పటిదాకా బాంధవ్యం అన్నది మరుక్షణం లో వైరంగా మార్చుకుంటుంది.  తనను కావాలనుకున్నవారిని తను కావాలనుకోదు, తనను కావాలనుకోనివారినే తను కావాలనుకుంటుంది. చిన్న మాటకి నిండాపడుతుంది, అపార్థం చేసుకుంటుంది, భీష్మిస్తుంది, అలుగుతుంది, బాధపడుతుంది, ఎన్ని చిన్నెలో చెప్పలేం, ఇదంతా మనసు చేసే ఒక మాయా జాలం. ఇంత చంచలమైనది మరొకటిలేదు.

ఈ మనోమయకోశం కూడా ఆత్మ కాదు.