About kastephale

A retired telecom engineer.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఆమూలాగ్రం…..

ఆమూలాగ్రం…..

ఆమూలాగ్రం అనేమాట వాడుతున్నాంగాని ఇది ఎలాపుట్టిందీ తెలియదు. ఆమూలం అనగా,  మొదలు మొదలుకొని, అగ్రం అంటే కొనదాకా, అనగా మొదటినుంచి చివరిదాకా అని చెప్పేసుకుంటున్నాం. దేని మొదలు దేని చివర? అని మాత్రం ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు కదూ! కాని దీని వెనక కొంత విషయం ఉంది, అదెలాగంటే

మన శరీరం లో ఆరు చక్రాలున్నాయని అవి మూలాధార చక్రం,మణిపూర చక్రం,స్వాధిష్టాన చక్రం, అనాహత చక్రం,విశుద్ధి చక్రం, ఆజ్ఞాచక్రం ఉన్నాయని వీటి పైన ఉన్నది సహస్రారమని అంటారు, పెద్దలు.

మూలాధారం భూతత్త్వముతో,మణిపూరంలో జలతత్త్వము, స్వాధిష్టానంలో అగ్నితత్త్వముతో, అనాహతంలో వాయుతత్త్వము, విశుద్ధిలో ఆకాశతత్త్వము, ఆజ్ఞాచక్రంలో మనస్తత్వము ఉన్నాయంటారు. చిట్టచివరిది సహస్రారం. మూలాధారం నుండి బయలుదేరే కుండలినీ శక్తి సహస్రారంలో కలవడం గురించి తెలియడమే ఆమూలాగ్రంగా తెలియడం.

మూలాధారం పేరుకు తగినట్లుగానే మొదటిలో గుదస్థానం దగ్గరుంటుంది,ఇది శరీరంలోని గట్టిగా ఉండే స్థానాలని నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది. .మణిపూరం నాభి దగ్గరుంటుంది. శరీరంలోని జలాన్ని సరిచూస్తుంది. స్వాధిష్టానం ప్లీహం దగ్గరుండి, శరీరంలోని వేడిని సరిచూస్తూ ఉంటుంది. అనాహతం శరీరంలో హృదయం దగ్గరుండి వాయువును నియంత్రిస్తుంది, వినాళగ్రంధులనూ నియంత్రిస్తుంది. ఇక విశుద్ధి చక్రం గొంతులో ఉండి ఆకాశ తత్త్వాన్ని నియంత్రిస్తుంది. చివరిదైన ఆజ్ఞాచక్రం భ్రూమధ్యంలో ఉండి మనసును నియంత్రిస్తుంది. చిట్టచివరిదైన సహస్రారం మెదడు వద్ద ఉంటుంది, ఇది ఒక వినాళ గ్రంధిని నియంత్రిస్తుంది. మూలాధారం మొదలు సహస్రారం దాకా ఉండేదానినే కులపథం అంటారు. ఈ తుది మొదలు సంపూర్తిగా తెలియడం ఆమూలాగ్రంగా తెలియడం, ఆసాంతం తెలియడం అంటారు.

పైనుంచి కిందికి చక్రాలు వరుసగా ఆకాశ, వాయు, అగ్ని, జల,భూ తత్త్వాలతో పంచభూతాలని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి, వాటి ఉత్పత్తి క్రమంలో.

మహీం మూలాధారే కమపి మణిపూరే హుతవహం
స్థితం స్వాధిష్టానే,హృది మరుత, మాకాశముపరి
మనోఽపి భ్రూమధ్యే, సకలమపి భిత్వా కులపథం,
సహస్రారే పద్మే సహరహసి పత్యా విహరసే…..సౌందర్య లహరి.9

తల్లీ, జగజ్జనని! మూలాధారమందు పృధ్వీ తత్త్వమును,మణి పూరమందు జలతత్త్వమును,స్వాధిస్ఠానమందు అగ్నితత్త్వమును,హృదయమందలి అనాహతమందు వాయుతత్త్వమును,విశుద్ధియందు ఆకాశతత్త్వమును,భ్రూ మధ్యమందుండు ఆజ్ఞాచక్రమందు మనస్తత్త్వమును, ఈ విధముగా సుషుమ్నా మార్గమును ఛేదించుకొనుచూ పోయి, చిట్టచివరకు సహస్రారమందు ఒంటరిగా యున్న నీ పతియైన సదాశివునితో రహస్యముగా విహరించుచున్నావు.

ఇంత మంచి విషయం జన సామాన్యం లో వాడుకలో తేవడం కోసం ఆమూలాగ్రంగా అనేవాడుక తెచ్చారు.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-శతకోటి దరిద్రాలకి…..

శతకోటి దరిద్రాలకి…..

శతకోటి దరిద్రాలకి అనంతకోటి ఉపాయాలు, ఇది మన తెనుగునాట చెప్పుకునే నానుడి.

నిజంగానే దరిద్రాలు శతకోటే కాని ఉపాయాలు మాత్రం అనంతకోటే. ఈ విషయంలో భారతీయుల తరవాతే ఎవరైనా సరే, ప్రపంచం మొత్తం మీద. వద్దన్న పని చెయ్యడానికే ఎక్కువ ఉత్సాహం చూపిస్తారు కూడా , ఇది మన భారతీయులకే ప్రత్యేకం.

బంగారం దొంగచాటుగా తేవద్దు అది మన ఆర్ధిక వ్యవస్థని బలహీనపరుస్తుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది, ఎవరు మానేరు? తేవడం, ఆఖరికి మర్మ స్థానాలలో కూడా పెట్టుకుని తెస్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా చిత్రం మత్తు మందులు స్మగుల్ చేసేవారు వాటిని కేప్సూల్స్ లాగా చేసుకుని మింగి ఇక్కడికొచ్చాకా వాటిని బయటికి మలద్వారం గుండా తెచ్చుకుని బయట అమ్ముతున్నారు. మొన్నటికి మొన్న నీలి వెబ్ సైట్ లని బేన్ చేస్తే గోల గోల చేశారు,స్వాతంత్ర్యం, మరేదో హక్కులూ అంటూ. నిజానికి ఆ బేన్ చేసిన వెబ్ సైట్లు కూడా మరో పేరుతో కనపడుతున్నవే.

ఒకప్పుడు ఆంధ్రాలో శారదా చట్టం తెచ్చేరు, పదునాలుగేడులలోపు ఆడపిల్లలకి వివాహం చేయ కూడదూ అని, ఏం చేశారు మనవాళ్ళు? పక్కనే ఉన్న యానాం ఫ్రెంచ్ వారి ఆధీనం లో ఉండేది, అక్కడికిపోయి, పెళ్ళిళ్ళు చేసేరు, ఇప్పటికి యానాం లో వేంకటేశ్వర ఆలయానికి కల్యాణ వేంకటేశ్వర ఆలయమనే పేరు.

నేటి కాలానికి మరో ఉపాయం, హైదరాబాదులో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ బాగా పరిశీలిస్తూ, కేస్ లు బుక్ చేస్తున్నారు. కొందరు పెద్దలకు కూడా శిక్షలు పడ్డాయి. దీనికి ఒక విరుగుడు కనిపెట్టేరు. ఎలాగో తెలుసా? డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చెక్ చేస్తున్న చోటికి కొద్ది దూరంలో ఒకరు కారు ఆపుతారు, సదరు కారు నడుపుతున్న వ్యక్తి కనక తాగి ఉంటే ముందుకెళితే పోలీస్ కేస్ వగైరా జరుగుతుంది, చెక్ ఉంది అని చెబుతారు. చెక్ దాటిపోయేదాకా తాను ఆ కార్ డ్రైవ్ చేస్తాడు, అందుకుగాను వందో రెండు వందలో పుచ్చుకుంటాడు, అతనికి సొమ్ము, కార్ యజమాని శిక్ష తప్పించుకున్నట్టే. మరి అలా ఒకే వ్యక్తి అనేక కార్లలో వస్తుంటే మరి పోలీస్ ఎందుకు గుర్తించటం లేదో తెలీదు, బహుశః ఈ ఏర్పాటు పెద్దల ఆశీర్వాదం తోనే నడుస్తోందేమో! శతకోటి దరిద్రాలకి అనంతకోటి ఉపాయాలు కదా!!

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఆశావాదం.

ఆశావాదం.

ఆదివారం కదూ ఉదయమే సంత కెళ్ళాం.కూరలూ పళ్ళూ కొన్నాం. చిత్రంగా ఒక్కకొట్టులోనూ ప్రతివారం కనపడినట్టుగా పాలిష్ చేసిన ఆపిల్ కనపడలేదు :) ‘ఏం? ఏమయిందన్నా!’ తెలియనట్టు. ఎవరూ మాటాడలేదు. ఒక్క అరటి పళ్ళ కొట్టులో కూడా కార్బైడ్ జల్లిన పళ్ళు దొరకలేదు! ఏం ఏందుకొచ్చిందీ మార్పు? మా పళ్ళకొట్టువాడినడిగా! ‘ఏరా ఏంటి సంగతి, ఇవి మందు కొట్టినవేనా?’ అని ఇచ్చిన అరటి పళ్ళు చూపుతూ. ‘లేదండి ఇవి ఊదరకొట్టినవే’ అన్నాడు. ఊదరకొట్టడం, కావెయ్యడం, పండబెట్టడానికి సమానార్థకాలు. ‘సార్! ఏమయింది ఏం జరిగింది, ఎంతమంది మీద కేస్ లు పెట్టేరు’ అని అడిగాడు, ఈ సరికి పక్క కొట్టువాళ్ళూ చేరారు. చెప్పాను, ‘ఇలా కార్బైడ్ కాని ఇతరాలు తొందరగా పండబెట్టడానికి వాడితే కేస్ పెడ్తారు, ఇక ముందు నేనే కంప్లయింటు ఇస్తాను, మీరిలా చేస్తే, మూడేళ్ళు జైలు పడుతుంది, అదీగాక నాయనా! మీ నాన్న ఇలాగే కదరా కేన్సర్ తో పోయాడు’ అని గుర్తూ చేశా. ‘లేదండి ఇక ఇలా కార్బైడ్ జల్లి అమ్మము’, అన్నారందరూ. ఏమో ఎంతవరకు జరుగుతుందో తెలియదుగాని, కొంత కదలికొచ్చినది మాత్రం ఖాయం. భారతీయ జీవనంలో నే ఆశావాదం ఉందండీ! ప్రతిదానికి భారతీయ జీవనం అంటారు చాల్లెద్దురూ అన్నారొకరు.

నిజమే చెబుతున్నా!ఇది ఆశావాదానికి పరాకష్ఠ. చనిపోయినట్టు తీర్మానించిన తరవాత ఏం చేస్తారో తెలుసా! పడుకోబెట్టి చల్లని నీళ్ళు పోస్తారు, ఒకోచోట వేడి నీళ్ళూ పోస్తారు. ఆ తరవాత తీసుకుపోతూ మూడు చోట్ల దించుతారు, కొడుకు తొడగొట్టుకుంటాడు, ఆ తరవాత పాడెనుంచి దించి కట్టెలపై పడుకోబెట్టి గుండె దగ్గర నిప్పు పెట్టిస్తారు మొదటగా! ఇవన్నీ ఎందుకో తెలుసా! చనిపోయాడనుకున్న వ్యక్తి మరల లేచేందుకు సావాకాశం ఉందేమో ఈ చర్యలతో, అన్నందుకే ఈ చర్యలు, కాని ఆచారంగా మారిపోయాయంతే. ఇది ఆశావాదం కాదంటారా!

సి.ఎమ్ గారినుంచి బంట్రోతు దాకా, జడ్జీగారినుంచి చివరివారిదాకా, అందరూ ఈ కల్తీ సరుకులు కల్తీ పళ్ళే తీంటున్నారు. సామాన్యులూ తింటున్నారు. పెద్దవారు, నిజానికి వారు ఈ కొనుక్కొచ్చినవి కూడా ఎప్పుడూ చూడలేరు, కాదు చూడరు, నాలాటి వాడెవడో మార్కెట్ కి పోయి కొనుక్కొస్తాడు. ఒక్కసారి ఈ పెద్దవారు కూడా తెచ్చిన సరుకులు కళ్ళతో చూసి కల్తీ ఉన్నవి తిరగ్గొడితే మార్పురాదా! చివరగా ఆ కల్తీ చేసేవాడూ, వాడి పెళ్ళాం పిల్లలూ ఆ కల్తీవే తింటున్నారు, ఇదో పెద్ద చిత్రం లో విచిత్రం. ఆ! ఏం జరిగుతుంది అనే అలసత్వం, ఇటువంటివి తినడం మూలంగా జరిగేది,ప్రతి చర్య వెంటనే కనపడకపోవడం, అలసత్వానికి కారణాలు. సామాన్యుడు ఎలాగా గొడవ పడతాడు. పెద్దవారు కూడా కలగజేసుకుంటే మార్పొస్తుందే! ఒక్క సారి హైకోర్ట్ కత్తి ఝుళిపిసుందన్నందుకే ఇంత మార్పొచ్చిందే! ప్రజలు కూడా మారాలి, తప్పదు.

నేనానందపడిపోతుంటే, కూడా వచ్చిన ఇల్లాలు ఒక మాటంది, వచ్చేస్తుంటే, ఇదంతా నిజమంటారా! ఇది ఈ ఒక్కరోజు భాగోతం కాదూ! ఎన్ని చూడలేదు ఇటువంటి ఉడత ఊపులు అని. హా! హతవిధీ ఇదింతేనా! మార్పురాదా అనుకుంటూ, మార్పొస్తుందోయ్ అన్నా! రావాలనేకదా నా గోల కూడా అంది. మార్పు వస్తుంది…

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-కల్తీ పై,కార్బైడ్ పై దాడులు

కార్బైడ్ పై దాడులు-ఆహార పదార్ధాలు/పండ్లు/నిలవ చేయడం.

నిన్నను ఒకటపా రాస్తూ కల్తీ గురించి చెప్పడం జరిగింది. యాదృఛ్ఛికంగా ఒక పేపర్ వార్తకి హైకోర్ట్ సుమోటో గా స్పందించి ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం దాడులు జరిగేయి, ప్రక్రియ మొదలయింది. శుభం. హైకోర్ట్ వారికి వందనాలు, శుభాభినందనలు. ఇది ఒక రోజు పోరాటం కాకుండా చూసుకోవలసిన బాధ్యత ప్రజలమీదనే ఉంది. దీనిలో రాజకీయనాయకులు కలగచేసుకున్నా ప్రజలు తిరగబడవలసిఉంది. ఆపైన మీ ఇష్టం…..

అహార పదార్ధాలు నిలవ చేయడానికి కొన్ని పురాతన పద్ధతులు నేటికీ ఆచరించదగినవే, కాని పాత పద్ధతులని ఈసడించే వారేక్కువ కనపడుతున్నారు. నష్టపోతున్నాం.

ధాన్యం నిలవచేయడానికి గాదె, పురి,పాతర అని పద్ధతులున్నాయి. గాదె అన్నది నేలకి మూడు అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించేవారు, తడకలతో. దానిని వాన నుంచి రక్షించడానికి పైన షెడ్ వేసేవారు. వీటిని గదులుగా విడదీసేవారు. అవసరాన్ని బట్టి సైజ్ ఉండేది. తడకలని మట్టితో మేగేవారు. పేడతో అలికేవారు. చాలా బాగుండేది. ఎలకలనుంచి రక్షణ, చెమ్మనుంచి కూడా రక్షణ ఉండేది. రసాయనాలేం వాడేవారు కాదు. ధాన్యం దిగబోసేవారు, దీనినే సొరపోత అంటారు.

పురి, దీనిని ఆరుబయట ఉంచేవారు, కొద్దిపాటి నిలవకి ఉపయోగించేవారు. గుండ్రంగా వెదురుతో తయారు చేసి, స్థూపం లాగా, దాని చుట్టూ గడ్డిని తాడుగాపేని గట్టిగా చుట్టి ధాన్యం పోసేవారు. పైన వాన నుంచి రక్షణకి గడ్డి వేసి పైన తాటాకు కప్పేవారు.

పాతర, ఇది చాలా పురాతనమైన పద్ధతి. నీరు పడని ప్రదేశంలో లోతుగా పదిహేనడుగులదాకాలోతులో శంకువులాగా గొయ్యి తీసేవారు. దానిలో వేపాకు పరచేవారు పైనుంచి కిందదాకా, ఆ పైన గడ్డి వేసి మరల వేపాకు వేసి ధాన్యం సొరపోతపోసి, పైన గడ్డి వేసి కప్పి మట్టి పైన వేసేవారు. దీనిలోకి నీరు చేరేది కాదు కప్పు ఎత్తుగా ఉండటంతో, చుట్టూ ఎలక వగైరాచేరడానికి లేకుండా పేడతో కళ్ళాపు వేసేవారు. మరి నేడీ సంప్రదాయ పద్ధతులు పోయాయి. గోనె సంచితో నిలవ చేస్తున్నారు, గొదాములలో సైనైడ్ బిళ్ళలు పెడుతున్నారు. ఈ వాయువు కాలం లో ధాన్యాన్ని పాడు చేస్తాయో లేదో మాత్రం తెలియదు. గొదాములలో నిలవ చేసిన ధాన్యం పాడవుతున్న దాఖలాలే ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి.

ఇక పళ్ళు తయారు చేసుకోడానికి, అరటి అయితే పక్వానికొచ్చిన గెలలు నరికి వాటికి సొరప (ఎండిన అరటి ఆకును) చుట్టి మిద్దెలో ఉంచేవారు. పచ్చికాయల చివర సున్నం రాసేవారు. గదిలో గడ్డి వెంటి గాని, అగరువత్తులు గాని వెలిగించి ఉంచితే వారానికి పండేవి. నిలవా ఉండేవి. కార్బైడ్ చల్లితే పదిగంటలలో పండుతున్నాయి. ఇక మామిడి కాయలు కోసి గడ్డిలో ఉంచి పొగపెట్టడం అలవాటు. ఇలా చేసిన కాయలు వారం పదిరోజుల్లో పండుతాయి. కాయ పక్వానికొచ్చేకానే కోయాలి. ఇదెప్పుడో రైతుకు బాగానే తెలుసు.

ఇలా సంప్రదాయ పద్ధతులలో నిలవ చేసిన,పండించిన ఆహారధాన్యాలు, పళ్ళు రుచిగా ఉండడమే కాక ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఈ కార్బైడ్ వాడద్దనే అంటున్నారు, ప్రభుత్వం కూడా. ఇక ప్రజలే ఉద్యమించాలి, హైకోర్ట్ అండతో….

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు- కల్తీ బాబూ! కల్తీ!! కల్తీ!!!

కల్తీ బాబూ, కల్తీ,కల్తీ

శ్రీ విన్నకోట నరసింహారావుగారొక మెయిలిస్తూ కల్తీలని గుర్తించడమెలా అని తెలిపారు, దాని స్ఫూర్తితో ఈ టపా. పాతరోజుల్లోనూ కల్తీ ఉందిగాని ఇంత దారుణంగా లేదనిపిస్తుంది.నేటి రోజుల్లో కల్తీ దారుణమైన స్థితికి చేరిపోయి ఆరోగ్యాలు చెడి కేన్సర్లకి కారణం అవుతోంది. ఘనతవహించిన ప్రభుత్వాలు నిమ్మకి నీరెత్తినట్టున్నాయి. వ్యాపారస్థులదే రాజ్యం.

పాతరోజుల్లో బియ్యంలో రాళ్ళు,బెడ్డలు కల్తీ చేసేవారు, నేడు బియ్యంలో ప్లాస్టిక్ బియ్యం కల్తీ చేసేస్తున్నారు, వీటిని చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారట. చూడటానికి ఇవి మామూలు బియ్యం లాగానే ఉంటాయట, ఉడుకుతాయట కూడా, తింటే మాత్రం కేన్సర్లొస్తాయట.

కందిపపులో కేసరిపప్పు, మిగిలిన పప్పులన్నిటిలోనూ ఏదో ఒక పప్పు కల్తీ చేస్తూనే ఉన్నారు.

పంచదారలో నూక కల్తీ, టీపొడిలో రంపపుపొట్టు, కాఫీలో చింతగింజలపొడి, కారంలో గుర్రపు లద్దె ఎండబెట్టి కలిపేస్తున్నారట, కాదేదీ కల్తీ కనర్హం?

నూనెలో జరిగే కల్తీ ఇక మరేదానిలోనూ జరగదంటున్నారు, ఇందులో చనిపోయిన జంతువులనుంచి తీసిన కొవ్వును కూడా నూనెగా కల్తీ చేస్తున్నారు. నేతిలో,వెన్నలో కల్తీ.

వీటి సంగతెలాగూ ఇంతే అనుకుంటే పచ్చి కాయగూరలలో కల్తీ, ఆనప,పొట్ల, పుచ్చ, దోస లాటి కాయలు బాగా పెరగడానికి ఇంజంక్షన్లు చేస్తున్నారు.అన్ని కాయగూరలమీదా పురుగు మందుల అవశేషాలే.

పళ్ళు! అమ్మో పళ్ళంటేనే వణుకు పుట్టే పరిస్థితి వచ్చేసింది. మామిడి, జామ, దానిమ్మ లాటివాటి మీద మెరుపు పూత పెడుతున్నది విషమే.ప్రజలు వీటినే కొంటున్నారు, తింటున్నారు కూడా. కాయలు పక్వానికి రాకుండా కోస్తున్నారు, వాటిని ముగ్గబెట్టడానికి కార్బైడ్ పిచికారీ చేస్తున్నారు. ఈ పళ్ళు చూడ్డానికి బాగుంటాయి, తింటే బాగోవుగాని, హానికర పదార్ధాలు శరీరంలో చేరిపోతున్నాయి, కేన్సర్ కారకాలుగా.అరటిపళ్ళు మరీ దారుణం. చిన్న స్ప్రేయర్ లో కార్బైడ్ ద్రావణం గెలలమీద కొడతారు. మా దగ్గర అలాచేస్తుంటే వద్దని చెప్పేను, కేన్సర్లు వస్తాయన్నా, వినలేదు, నాకు వేరుగా ఇలా ద్రావణం కొట్టనివి కావాలంటే కోసిస్తూ ”ఇవ్వి ముగ్గవండి ఎన్నాళ్ళయినా” అన్నాడు. నిజంగానే అవి ముగ్గలేదు, కుళ్ళిపోయాయి, పారేశాం.ఊరి మొత్తం మీద మీకు ఇలా మందుకొట్టని అరటిపళ్ళు దొరకనే దొరకవని చెప్పాడు మా కొట్టతను, అతను చెప్పినమాట నిజమే.   ఈ ద్రావణం కొట్టిన అరటిపళ్ళు మచ్చలొస్తాయి. మచ్చ వచ్చినంత మేర మిగల ముగ్గిపోతుంది. నిజంగా విషం కొద్ది కొద్ది మోతాదుల్లో మింగడమే, అరటి పండు తినడం అంటే. చూసేనాధుడు, పట్టించుకున్నవారు లేరు. ఏం చేయాలో తోచదు, దీని గురించి చెప్పినా పక్కనున్నవారెవరూ మాటాడరు, నవ్వేసి వెళిపోతారు, అదేదో నా ఒక్కడికోసమే అన్నట్టు..

పాలల్లో నీళ్ళు కల్తీ సత్యకాలపు కల్తీ. ఇప్పుడు అమోనియా యూరియాతో పాలు తయారు చేస్తున్నారు, వాటిని మామూలు పాలలో కలిపేస్తున్నారు, వీటి మూలంగా రోగాలొస్తున్నాయి. పశువులు ఎక్కువ పాలివ్వడానికి హార్మోన్ ఇంజక్షన్లు చేస్తున్నారు. పశువు ఎక్కువ పాలిస్తుంది, ఈ హార్మోన్లు పాలలో ఉండిపోతున్నాయి. ఈ పాలు తాగిన పిల్లలూ పెద్దలకూ పెరుగుదల సమయప్రకారం ఉండటం లేదు. చిన్న తనం లోనే అనేక పెద్దవారి లక్షణాలు వచ్చేస్తున్నాయి, గడ్డం రావడం, ఆడపిల్లలలో పది సంవత్సరాలూ ఆలోపులేనే ఋతువురావడం జరుగుతోంది.

మనుషుల మనసుల్లో కల్తీ,ఎదురుగా ‘తాతగారు నమస్కారం; అంటున్నారు, వెనక ‘దొంగ ముండా కొడుకు’ అని తిట్టుకుంటున్నారు, వారెవరో కూడా నాకు తెలుసు. :) భార్యభర్త మధ్య డబ్బు కల్తీ, కొడుకు తండ్రి, తల్లి బిడ్డ మధ్య డబ్బు కల్తీ తో మనసు కల్తీ జరుగుతోంది. ఈ కల్తీ సరుకులు తిని ఆడ మగ తొందరగా ఉద్వేగాలకూ లోనవుతున్నారు.

అంతెందుకు తల్లిపాలల్లో కల్తీ! ఆగండి ఆగండి, ఊరుకుంటుంటే మరీ రెచ్చిపోతున్నారే, తల్లిపాలల్లో కల్తీయా? నిలదీశారొకరు, నిజమండి బాబూ, సత్యప్రమాణంగా నిజం, ఒట్టు, అమ్మతోడు, ఎలాగో చెబుతా వినండి మరి. తల్లి తినే ఆహారంలో అన్నిటి మీద పురుగుమందుల అవశేషాలున్నాయి, అవన్నీ తల్లిపాలల్లో కనపడుతున్నాయి. ఇది నా సొంత కవిత్వం కాదు, ఘనతవహించిన ప్రభుత్వం వారు ప్రకటించినదే.

కల్తీ ఎవరు నిరోధించాలి? ప్రభుత్వంవారే, గొప్ప చట్టం కూడా ఉంది, కల్తీ చేస్తే మూడేళ్ళు కఠిన కారాగారం విధించచ్చు, కాని ఎక్కడా దీన్ని అమలు పరచిన దాఖలా మాత్రం కనపడదు. సామాన్యుడు ఏదైనా కేస్ పెట్టాలంటే ముందు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని పట్టుకోవాలి, అమ్మో భగవంతుడినైనా వెతకి పట్టుకోవచ్చేమో గాని వీరు మాత్రం దొరకరు, ఒకవేళ ఖర్మ కొద్దీ దొరికినా, మనం కేస్ బుక్ చేయాలనుకునేదగ్గరికి మనకంటే ముందు కబురు చేరిపోతుంది. కాదని కష్టపడి వీరిని తీసుకొచ్చి కేస్ బుక్ చేయడానికి సేంపిల్ తీసుకుంటే, ఆ సేంపిల్ లేబ్ కి వెళ్ళాలి, ఇదక్కడికి చేరేలోగానే మారిపోతుంది, ఒకవేళ అదీ జాగ్రత్త పడినా లేబ్లో మారిపోతుంది. అక్కడా గట్టిగా పట్టుకుని రిపోర్ట్ ఆ సరుకు కల్తీ అని రిపోర్ట్ వచ్చినా కేస్ పెట్టి అది ఋజువయి వర్తకునికి శిక్ష పడేటప్పటికే పదేళ్ళో, పదిహేనేళ్ళో పట్టావచ్చు, నాలాటివాడైతే పైకీ పోవచ్చు, లేదా ఇటువంటి కేస్ పెట్టించి ఇంత పట్టుదలగా చర్య తీసుకోవాలనుకున్నందుకు నాకే వర్తకసంఘం వారు శిక్షా విధించి పైకీ పంపేయచ్చు. సామన్యులకి ఇంత ఓపికా, సమయం,డబ్బు ఖర్చూ చేయగలరా? చేయలేరనే వర్తకుల నమ్మకం, నిజం కూడా. అందుచేత ఇవేవీ జరిగే పనులుకావు, ప్రభుత్వానికి తెలియదా? మరేం చేయాలి? దీనికి మార్గం…..చెప్పండి, కొనకపోడమే అనకండి, సాధ్యం కాదు…మరేం చేయాలి?

Ways To Spot Adulterated Food

Be it milk, paneer, tea or oil, nothing comes in its purest form. Until the time it reaches you it is adulterated and it then becomes harmful. Therefore, here are 13 tricks to spot the golmaal that happens with your daily food items.
1. Tea

unnamed

tea
Image Credit: midwestteafest.com
The chai you’re drinking isn’t coming straight away from the Assam fields.
How to spot fake: In order to check whether the chai powder is pure, put a teaspoon of it in cold water; if the cold water turns brown then your chai is adulterated!
2. Frozen peas

unnamed (1)

green peas
Image Credit: catalystcooks.com
We stock frozen peas in our refrigerators because they come in handy. However, some packets consist a dye compound called ‘malachite green’, which can trigger stomach related ailments.
How to spot fake: Take water in a kadhai and put some peas and stir. If the water turns green, then immediately discard the packet as they are unsafe to consume.
3. Cinnamon sticks

unnamed (2)

cinammon sticks
Image Credit: sheknows.com
You can find out if you have bought authentic cinnamon sticks.
How to spot fake: Smash the sticks with your hands, if your hands get coloured then they are authenticate, if not then they aren’t.
4. Turmeric root

unnamed (3)

turmeric
Image Credit: authoritynutrition.com
Even if you’re crushing the turmeric roots and consuming it, the roots can be fake.
How to spot fake: Take a turmeric root on paper and pour cold water over it. If the root leaves colour, it’s a polished one and is impure.
5. Apples

unnamed (4)

wax apples
Image Credit: reddit.com
A polished apple will not keep you away from the doctor, but will take you to one. Did you know that apples are polished with wax to give them a ‘fresh’ look?
How to spot fake: To see if your apple isn’t wax covered, take a knife and slowly scrape the skin of your apple. If the knife extracts white, then that’s wax!
6. Black Pepper

unnamed (5)

pepper
Image Credit: premiumgroup.co.in
Even pepper can be adulterated with mineral oil!
How to spot fake: An adulterated pepper would shine and emit kerosene smell.
7. Cumin seeds

unnamed (6)

jeera
Image Credit: YouTube
Cumin seeds (jeera) are very essential part of cooking as we use it in our tadka daily. They can be coloured with charcoal dust.
How to spot fake: Crush the seeds in your palm, if your palm turns black then they contain charcoal.
8. Milk

unnamed (7)

milk
Image Credit: nutritioncare.net
Our milkman not only fools by adding water to it. Milk can be adulterated with detergent and synthetic milk too.
How to spot fake: Mix 10 ml of water and milk in the same proportion. If you notice foam or lather, then the milk contains detergent. To detect synthetic milk, boil the milk. If a yellowish lather forms, then the milk is synthetic milk.
9. Coriander powder

unnamed (8)

coriander
powder
Image Credit: fooddrink.photography
There could be sawdust in your coriander powder.
How to spot fake: Put some coriander powder in the water, the flakes of sawdust will float on water.
10. Coconut oil

Liquid and solid coconut oil on palm leaf .

Liquid and solid coconut oil on palm leaf .

coconut oil
Image Credit: corewalking.com
Coconut oil can be adulterated with other cheap oils.
How to spot fake: Put the coconut oil bottle in refrigerator, the solidified layer is coconut oil, whereas the liquid oil is an adulterant.
11. Honey

unnamed (10)

honey
Image Credit: fairtradeusa.org
To find granules of sugar is not a foolproof way to check the purity of honey.
How to spot fake: Take a cotton wick and dip it in honey. Then try to burn it. If the wick burns readily then the honey is pure, and if it crackles then it’s not.
12. Paneerunnamed (11)

paneer
Image Credit: food.sulekha.com
That paneer in your paneer mutter is not really paneer. It’s starch. Paneer is one of the most adulterated items in our country.
How to spot fake: Take water and put a cube of paneer and boil it. Once it cools down, put some drops of iodine solution on it. If the paneer turns blue, then the starch is present in it.
13. Chilli powder

unnamed (12)

chilli powder
Image Credit: whatscookingwithdoc.com
Did you know you could be eating brick instead of chilli powder? That’s because crushed red brick looks exactly like chilli powder and therefore it is put in your masala.
How to spot fake: Put a teaspoon of chilli powder in a glass of water. If the solution emits colour then your chilli powder is adulterated.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఏమీ సయించటం లేదంటే….

ఏమీ సయించటం లేదంటే….

”భోజనానికి లేవమని గంటనుంచి చెబుతున్నా! ఇదుగో అదిగో అంటున్నారుగాని లేవరు. భోజానానికొచ్చి మూడు మెతుకులు తింటే ఆ తరవాత, నీరసమో అనడం అందరిమీద కోపాలు తెచ్చుకోవడం, ఏంటిదంతా చిన్న పిల్లల్లాగా?” అని సముదాయించింది ఇల్లాలు.

”ఏదీ నోటికి సహించటం లేదోయ్! ఎలా మింగను? తినబుద్ధి కావటం లేదని” గునిశాను.

”ఆ మాట చెప్పచ్చుగా, చెప్పకపోతే ఎదైనా ఎలా తెలుస్తుందేం, మీ మనస్సులో దూరి చూస్తానా?” అని ఉతికి ఆరేసింది. కోపమొచ్చిందిగాని ”పేదవానికోపము పెదవికి చేటని”పించి, కాకపోయినా ఇల్లాలు తప్పించి మరెవరు అనగలరులే అని సద్దుకుని బోజనానికి లేచా.

కలగలుపు పప్పు వేసింది, ఎదో ఇలా వేస్తూ ఉంటుందిలే అనుకుని వదిలేస్తే. ”పప్పు కలుపుకు తిని చూసి చెప్పండి” అంది. ఏంటబ్బా అంత ప్రత్యేకంగా చెబుతోందీ అని కలిపి తిన్నా, పుల్లపుల్లగా కమ్మ కమ్మగా బాగుంది, మరి కాస్త వేయించుకు తిని లేచా. ”పప్పు చాలా బాగుంది, దేనితో కలగలుపు” అని ఆరాతీశాను. ఆవిడ ఇలా చెప్పింది.

DSCN0002

వీటిని కమ్మర కాయలంటారు, వేరు ప్రాంతాలలో మరో పేరుతో పిలవచ్చు వీటిని. లేతగా ఉన్నపుడు ఇవి కొద్ది తియ్యగా పుల్లగా ఉంటాయి. ముదిరితే మాత్రం పులుపే. ఇవి చెట్టుకు కాస్తాయి, గుత్తులుగా. పచ్చడి కూడా చేసుకోవచ్చుగాని, నీటి శాతం ఎక్కువ అందుకు పప్పులో వేసుకోడమే బాగుంటుంది.  పప్పుతో బాటే ఉడకబెట్టు కోవచ్చు, ఆ తరవాత ఉప్పు,చిటికెడు పసుపు వేసి, పోపు పెట్టుకుంటే చాలు.

వీటిని పచ్చడి చేసుకోవాలంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. నీరెక్కువుంటుంది కనక చిన్న ముక్కలే మంచిది. కొద్దిగా నూని వేసి వేపుకోవాలి, నీరు ఇగిరేదాకా. కొద్దిగా పసుపేసి ఉప్పు చేర్చి, తగినపోపు వేసుకుని కొద్దిగా చింత కాడ పడేసి ఒక తిప్పు తిప్పేస్తే పచ్చడి బాగుంటుంది. ఇష్టాన్ని బట్టి ఇంగువ వేసుకోవచ్చు పోపులో. పోపులో మరి కొంచం మినపపప్పు ఎక్కువేసుకుంటే పచ్చడి కమ్మహా ఉంటుంది.

షీకాయ ఆకు పచ్చడి చేస్తా, రేపు ఆదివారం సంతలో షీకాయ ఆకు తెద్దాం, గుర్తు చెయ్యండి అంది.  రుచి లేక ఆహారం తీసుకోడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న సమయాలలో వెల్లుల్లిపాయ కారప్పొడి,కరివేపాకు పచ్చడి చాలా బాగుంటాయి, ఆకలి పుట్టిస్తాయి, లోపల జ్వరం లాటిది ఉన్నా తగ్గిపోతుంది, ప్రయత్నించండి.

కరివేపాకు పచ్చడి.

చాలా తేలిగ్గా చూసేది కరివేపాకునే. అందుకే ”కూరలో కరివేపాకులా ఏరిపారేశారు” అనటం అలవాటు. కూరలో వేసిన కరివేపాకును కూడా మనవాళ్ళు ఏరిపారెయ్యడమూ అలవాటే. కాని కరివేపాకు చాలా గొప్ప ఉపకారం చేస్తుంది. దీనిలో ఇనుము ఉంది రక్త హీనతకి మంచి మందు. రుచికరంగా ఉంటుంది, పచ్చడి చేసుకోడం ఇలా…

కరివేపాకును కడిగి ఆరబెట్టండి, ఎండబెట్టడం కాదు, దీనిని కొద్దిగా నూని వేసి వేయించండి, సరిపడిన పులుపుకు చింతపండు, పోపు, చిటికెడు పసుపు చేర్చండి. పోపులో కొద్దిగా ఎక్కువగా మినపపప్పు వేయండి. వీటన్నిటిని మిక్సీ లో వేయండి, కొద్దిగా అవసరానికి నీరు చేర్చక తప్పదు. ఇది ఎక్కువకాలం నిలవ ఉండదు.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు- జర / రుజ.

జర / రుజ.

జర అంటే ముసలితనం, ఇవే అక్షరాలని తిరగేస్తే రుజ అంటే రోగం. ఇవి రెండూ కవల పిల్లల లాటివి. వయసు పెరిగినకొద్దీ అన్ని అవయవాల పని చేసే శక్తి తగ్గిపోతుంటుంది, ఇందులో ముఖ్యంగా వ్యాధినిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది. చిన్నయసూరి చెప్పేరూ కేశములు,దంతములు,నఖములు,నరులు స్థానభ్రంశం చెందితే రాణించరూ, అని. స్థానభ్రంశం చెందినవెలాగూ రాణించవు, అవి ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ లేనివారు కూడా రాణించరు. జుట్టు, ఇది అందానికి కాదు, రక్షణ కోసం పెట్టేడు భగవంతుడు. మనం దాన్ని అందం చేశాం. నఖములు లేకపోతే వేలు పనికిరాదు, ఉపయోగపడదు, ప్రయత్నించకండీ. దంతములు, అసలు కతంతా వీటితోనే ఉన్నది. పుట్టినది మొదలు చచ్చేదాకా ఏదో ఒకటి కడుపులో పారెయ్యక తప్పదు. అది నమలకా తప్పదు, దానికోసం దంతాలు అవసరమే. లేనప్పుడే తెలుస్తుంది, అవసరం,బాధ.. ఉండగా ముసలి ముండా కొడుకు ఛంపుతున్నాడనుకున్నవాళ్ళు, పోయాకా అయ్యో! ఈ సమయం లో ఉండి ఉంటే మంచి ఆలోచన చెప్పి ఉండునుకదా అనుకున్నవాళ్ళమే అందరమూ…ఇక నరుల గురించి చెప్పను, చెప్పాలంటే కావలసినంత గ్రంధం……

పళ్ళు, నెమ్మదినెమ్మదిగా నోరు ఖాళీ అయింది. మరి ఇప్పుడు ఆహారం నమలాలంటే కుదరదు, గుజ్జనగూడులా చేసుకుతినాలి. ఇలా తింటే కూడా ఈ వయసులో బాధలు తప్పవు, విరేచనాలు వెడతాయి. గట్టిగా ఉండగా మింగేస్తే అరగదు, ఆకలుండదు, నీరసం, చిరాకు,పరాకు, కోపం తప్పవు.మరెలా? పళ్ళు కట్టించుకోవాలి, అదంత తొందరగా జరిగే పనికాదు. మూడు సిట్టింగులు పడుతుంది. ఒక్కో సిట్టింగ్ మధ్య పదేను రోజుల వ్యవధి. శనికి దరిద్రం తోడని నాకు మరో బాధ కలిగి అది మరీ ఆలస్యం అయింది. సమయం కావాలి, తప్పదు, లేకపోతే చిగుళ్ళు ఇబ్బందిపెడతాయి. నాకు రెండు సిట్టింగులు అయ్యాయి, మూడవదానికోసం చూస్తున్నా. ఆ తరవాత కట్టిన పళ్ళు ఇస్తే వాటితో తినడం అలవాటు కావాలి, పళ్ళు నోటికి అలవాటు పడాలి, అదో పెద్ద కత. ఇలా సంగతి ఎగదీస్తే బ్రహ్మ హత్య,దిగదీస్తే గోహత్యగా మారిపోతుంది. ఇదో చిన్నకత చెబుతా.

ఒక రాజ్యం మీద మరొకరాజు దండయాత్ర చేశాడు, అవి సత్యకాలం రోజులు. ఈ రాజు యుద్ధానికి సిద్ధంగా లేడు, అందుకని మంత్రి సలహా మీద బ్రాహ్మలందరిని, ఆవులతో యుద్ధరంగానికి పంపేడు. విల్లు బాణాలు, బరిసెలు, గుర్రాలతో యుద్ధానికొస్తారని ఎదురు చూస్తున్న సైనికులకి గోవులు వాటి మీద బ్రాహ్మలు కనపడ్డారు, చేతుల్లో దర్భకర్రలు పట్టుకుని. చూసిన యుద్ధ వీరులు, పైకి బాణం వదిలితే నిరాయుధుడైన బ్రాహ్మడు చస్తాడు, కిందకి బాణం వదిలితే, పాపం గోవు చస్తుంది, ఏం చెయ్యాలో, ఎవరితో యుద్ధం చెయ్యాలో తోచక ఆ సైనికులు వెనక్కిపోయి తమ రాజుగారికి చెప్పుకున్నారట, అయ్యా యుద్ధరంగం లో పరిస్థితి ఇలా ఉంది, ఎగదీస్తే బ్రహ్మ హత్య,దిగదీస్తే గోహత్య, అందుకని తిరిగొచ్చేసేం, అని. అలాగా ఒకందుకు వైద్యం చేస్తే మరో ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది, ముసలితనం లో, అదీ మూడు పాతికల వయసులో, అన్నీ సమానంగా నడుస్తాయా?నడవ్వు, నడిపించడానికే ఈ అవస్థ.. బాగోలేం అనుకోడమే పెద్ద ఇబ్బంది, బాగున్నామనుకోడమే, ముక్కుతూ,మూలుగుతూ కూడా. ఇదేకదా పాసిటివ్ తింకింగ్ అంటే :)

మాకెందుకు చెప్పడం ఈ సుత్తంతా అంటారా? మొదటిమాట, బాధ చెప్పుకుంటే తగ్గుతుంది, మానసికంగా, అయ్యో బాధ పడుతున్నావా అని ఏ ఒకరేనా ఓదార్చరా? :) ఇక కొంతమంది మా బాగా అయ్యింది ముసలాడికి అనుకునేవారూ ఉండచ్చు….కాలం ఎవరినీ వదలిపెట్టదు, గుర్తుంచుకోండి. ఎప్పటికీ ముఫ్ఫైలో ఉండిపోతామనుకోకండేం, అలా ఉండేవాళ్ళు ఒక్క దేవతలు మాత్రమే, అందుకే దేవతలకి త్రిదశులు అని పేరు కూడా.మనం దేవతలు కాదు.

కష్టాలే కలిసొస్తాయట, నిజమే. మొన్న ఐదురోజులకి కొంచం తెప్పరిల్లుకున్నా. లేప్ టాప్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ పోయింది. లేప్ టాప్ కూడా నా వయసుదే, ఇంక దానిని బాగుచేయించే ప్రయత్నం చెయ్యకూ అనిచెప్పా. అబ్బాయన్నాడు, కొత్తది కొనేస్తానూ అని. అయ్యేబులం బుడ్డపదలమని నానుడి. నా ఘనకార్యానికి కొత్తది వద్దులే అని చెప్పేశాను. వీలు కుదిరితే డెస్క్ టాప్ మీద గిలుకుతాలే అన్నా. అమ్మయ్య! ఈయన వదిలేడనుకుని ఉంటాడు.. డెస్క్ టాప్ మీద కూడా మన హస్తం పడితే అది భస్మాసుర హస్తం అవుతుందేమోననీ, అదీగాక రోగీ పాలే కోరేడు, వైద్యుడూ పాలే చెప్పేడు అనుపానమన్నట్లుగా లేప్ టాప్ పోవడం సుఖపెట్టినట్టే. అందుకే బ్లాగులోకి రాలేదు. కాకపోయినా బ్లాగులోకొచ్చి నేర్చుకునేదేం కనపట్టంలేదు, ఒక్కటే దెబ్బలాట, దాని మూలంగా మనస్తాపమూ తప్పించి…బ్లాగులోకి రాకుంటేనే ఆరోగ్యం బాగుపడేలా ఉంది :) పోనిద్దురూ అంతయూ మనమేలునకే కదా! చివరగా శ్రీ విన్నకోట నరసింహారావుగారు, గురువారం సాయంత్రం ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నారు? ఆరోగ్యం బాగులేదన్నారని పలకరించారు, చాలా సేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాం. శుక్రవారం ఉదయం ఉద్యోగం హడావిడిలో కూడా మిత్రులు శ్యామలరావుగారు పలకరించి ఎలా వున్నారన్నారు, ఏం చెప్పను, బాగున్నా సార్ అనేశా, ఇవ్వన్నీ చెబుతూ. వారి సహృదయానికి ధన్యవాదాలు.నావారందరికి నా ధన్యవాదాలు.
శుభం.