శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-చచ్చి బతికిన అర్జునుడు

చచ్చి బతికిన అర్జునుడు

జబ్బు చేసి బయటపడితే సంతోషం, అటువంటిది చచ్చిబతికితే ఎలా ఉంటుంంది? మొన్నీ మధ్య అనారోగ్యం చేసింది, ఒకసారి తగ్గి మరలా తిరగబెట్టింది. అమ్మయ్య తగ్గింది, ఇక పథ్యం తీసుకోవచ్చనుకునే సమయంలో చేసిన ఒక చిన్న పొరపాటు ప్రాణాపాయ అంచులదాకా తీసుకుపోయి, ఇల్లాలి సమయస్ఫూర్తితో మరలా బతికితే ఆనందమే కదా! ఇటువంటి సంఘటన భారతం లో ఒకటుంది, అదే అర్జునుడు చచ్చి బతికిన ఘట్టం. అర్జునుడు చనిపోయి బతకడమా అని అనుమానం కదా! ఈ ఘట్టం చదవండి మరి…

పూర్వరంగం.
భారత యుద్ధం ముగిసింది,ధర్మరాజుకు పట్టాభిషేకం జరిగింది. ఆ తరవాత కృష్ణుని పనుపున ధర్మరాజు అశ్వమేథయాగం చేశాడు. అందులో భాగంగా గుర్రాన్ని వదలిపెట్టేడు. దానికి రక్షణగా అర్జునుని పంపేడు. అర్జునుడు ఆ గుర్రం సంచరించిన దేశాల రాజులతో యుద్ధం చేసి ఓడించి సామంతులను చేసుకుంటూ పోతున్న సమయం. ఈ స్థితిలో యాగాశ్వం మణిపుర రాజ్య సరిహద్దులకు చేరింది. మణిపురానికి అర్జునునికి, చిత్రాంగదకు జన్మించిన బభ్రువాహనుడు రాజుగా ఉన్నాడు. ఇతను భారత యుద్ధంలో పాల్గొన్న దాఖలాలు లేవు. ఈ మణిపుర రాజ్యం బభ్రువాహనుని మాతా మహుల రాజ్యం. ఇక కథా ఘట్టం..అశ్వమేథ పర్వం ఆశ్వాసం.౪..౪౯ నుండి ౯౦వరకు స్వేఛ్ఛానువాదం.

మణిపుర రాజ్య సరిహద్దుకు గుర్రం చేరగానే బభ్రువాహనుడు అర్జునునికి ఎదురెళ్ళి నమస్కరించి స్వాగతం చెప్పి పలకరించాడు,కాని అర్జునుడు అనాదరం చేశాడు. ఏందుకు తండ్రి అనాదరం చేస్తున్నాడో తెలియని బభ్రువాహనుడు కలతచెందగా అర్జునుడు యాగంలో విడిచిపెట్టబడిన అశ్వం కనక యుద్ధం చేసి గెలుపోటములు నిర్ణయించుకోవాలసిందేనని పలికేడు. బభ్రువాహనుడు తిరిగివస్తూండగా, అర్జునుని మరొక భార్య ఉలూపి అనే నాగకన్య జరిగినది తెలుసుకుని బభ్రువాహనుని దగ్గరకొచ్చి,నీ తండ్రి యుద్ధం చెయ్యమంటున్నాడు, చెయ్యాలిసిందేనని బభ్రువాహనుని రెచ్చకొట్టింది.బభ్రువాహనుడు అర్జునునితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు, యుద్ధం భీకరంగా సాగుతుండగా బభ్రువాహనుడు వేసిన ఒక అస్త్రానికి అర్జునుడు నేలకూలి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సంగతి తెలిసిన చిత్రాంగద, ఉలూపి ఇద్దరూ రణరంగానికొచ్చారు. చిత్రాంగద అర్జునుని చూసి విలపించి సవతి ఉలూపితో కొడుకుని రెచ్చగొట్టి తండ్రితో యుద్ధం చేయించి పతి ప్రాణాలు తీయించావు, నీకిది ధర్మమా అని అడుగుతూ, అర్జునుడు జీవించకపోతే నేను ప్రాయోపవేశం చేస్తానని అర్జునుని కాళ్ళ దగ్గర కూచుంది. బభ్రువాహనుడు ఖిన్నుడై తను చేసిన పనికి విచారిస్తూ తల్లి దగ్గర కూచుండిపోయాడు. సంజీవినితో మరల అర్జునుని బతికించడం నీవల్లనే అవుతుంది కనక బతికించమని ఉలూపిని చిత్రాంగద కోరింది. ఇదంతా విలాసంగా చూస్తున్న ఉలూపి ఎందుకు ఏడుస్తారు? ఇదంతా నేను కల్పించినదే అని అర్జునుని సంజీవినితో బతికించింది. అర్జునుడు లేచి కూచుని ఇద్దరు భార్యలను కొడుకును చూచి ఎందుకు అందరూ చింతాక్రాంతులై ఉన్నారు? మీరిద్దరూ యుద్ధరంగానికి ఎందుకొచ్చారు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఉలూపి,

భారత యుద్ధం పూర్తైన తరవాతఒక రోజు నేను చెలికత్తెలతో గంగా స్నానం చేయబోయాను. ఒక ఘట్టం లో వసువులు గంగాదేవితో మాటాడుతుండగా చూశాను. వసువులు గంగతో అర్జునుడు అన్యాయంగా శిఖండిని ముందుంచుకుని భీష్ముని శరతల్పగతుని చేశాడు అన్నారు. దానికి గంగ కూడా ఒప్పుకొంది, వసువులు శాపం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు. నేను పరుగు పరుగున వచ్చి నా తండ్రికి జరిగిన సంగతి చెప్పేను. నా తండ్రి వసువులవద్దకుపోయి అనేక విధాల ప్రార్ధించగా బభ్రువాహనుని చేత చంపబడితే ఆ పాపం నశిస్తుందని చెప్పేరు, అందుకు నేను బభ్రువాహనుని యుద్ధానికి రెచ్చగొట్టేనని చెబుతుంది.

అర్జునుడంతవాడికే చచ్చిబతక్క తప్పలేదు….

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-అన్నద్వేషం………

అన్నద్వేషం………

అన్నద్వేషం బ్రహ్మద్వేషం పుట్టకూడదంటారు, ఎప్పుడు పుడతాయిటా…..

నిజానికి చెప్పుకోవాలంటే అన్నద్వేషానికంటే బ్రహ్మద్వేషం పుట్టకూడదంటారు. ఈ అన్నద్వేషం, బ్రహ్మద్వేషం ఏంటో చూద్దామా?

తెల్లవారుతోంది, పొద్దుగూకుతోంది, మళ్ళీ తెల్లారుతోంది, మళ్ళీ మామూలే. చూసినమొహాలే చూస్తూ, నవ్విన వెకిలినవ్వులే నవ్వుతూ, ఏడ్చిన ఏడుపులే మళ్ళీ మళ్ళీ ఏడుస్తూ, రాసిన రాతలే రాస్తూ, కోసిన కోతలే కోస్తూ,చేసిన మోసాలే మళ్ళీ చేస్తూ, వాగిన అవాచ్యాలే వాగుతూ, ఎక్కిన బస్సులు, రైళ్ళు, స్కూటర్లు ఎక్కుతూ, దిగుతూ, చూసిన పీడ మొహాలనే చూస్తూ, రోజూ పలకరిస్తున్నట్లే పలకరిస్తూ, తిట్టిన తిట్లే తిడుతూ, తిన్న తిట్లే మళ్ళీ మళ్ళీ తింటూ, చేసిన తప్పులే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ, చెప్పిన అబద్ధాలే మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతూ,వెళ్ళి వచ్చిన అదేమార్గం లో రోజూ ఆఫీస్ కి/పనికి తిరుగుతూ, ఇంటి దగ్గర రోజూ చూస్తున్న పతిదేవుడో/పత్నీ దేవతో మొహం మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తూ, అసంకల్పితంగా చేసిన పనులే చేస్తూ, అదే పక్కమీద అదే భార్య/భర్తతో నిద్రిస్తూ చాలాచాలా అలసిపోయాం. బతుకు జటకాబండి సమతూకం కావటం లేదు, కంచం మంచం పొత్తు సరిపోటం లేదు, ఎక్కువో తక్కువో అయిపోతూనూ ఉంది,ఎదుటివారిదే తప్పూ అంటూనూ ఉన్నాం. అందుకే కొత్త మాట వినాలని కుతూహలం, కొత్తపని చేయ్యాలని ఆశ,కొత్త తిట్టు తిట్టాలని,కొత్త తిట్టు వినాలని, ఇలా చాలా చాలా తీరని కోరికలతో, విసిగి వేసారిపోతున్నాం. :) అదీ గాక వయసా మీద పడిపోతుంటుంది. ఇలా అన్నిటికీ విసుగు, విరామం ఉంటున్నా తిన్న అన్నమే తింటూ, తిన్నకాయగూరలు మళ్ళీ మళ్ళీ తింటూ,ఉదయమే తింటే మధ్యాహ్నానికి పరగడుపు, మధ్యాహ్నం తింటే రాత్రికి పరగడుపు. కొంతమందైతే నోరు ఆడించినవారు అలా పిండి మిల్లులా ఆడిస్తూనే ఉంటారు. పాపం వీరంతా తినడం కోసమే పుట్టినట్టు ఉంటుంది. కాని దీనికి అనగా నోటికి మాత్రం విరామంగాని విసుగుకాని ఉండదు. కొంతమంది ఉపవాసాలపేరు చెప్పి…వద్దండి చాలామందికి కోపాలొస్తాయి….తిట్టుకుంటున్నారా? మన్నించేద్దురూ…,నిజం కదా! ఉపవాసం పేరు చెప్పి ఉప్పరి దున్నపోతుల్లా తినెయ్యడం…. ఇదిగో ఇంత బానిసలైపోయిన ఈ అన్నం పైన కూడా ద్వేషం ఏర్పడుతుంది, ఎప్పుడూ… ఒక్క ముద్ద తినండి…బతిమాలుతుంటుందా పిచ్చి ఇల్లాలు, ఇంకా బతికి ఏమి ఉద్ధరిస్తాడనో, ఎవరిని ఉద్ధరిస్తాడనో… ఒక్క ముద్ద తిను నాన్నా అంటాడు కొడుకు, ఎప్పుడూ తిన్నావా అని బాగుండగా అడగనివాడు…ఎందుకు లోకమేమైనా అనుకుంటుందేమో! ఇక మనవరాలు తాతా నాకోసం ఒక్క ముద్ద తినవా? పాపం నిజంగానే బాధపడుతూ అడుగుతుంది…. ఇక కూతుళ్ళకి మిగిలినవారికి కబుర్లెడతాయి, తప్పదు కదా…. కూతురొచ్చి ఒక్క ముద్ద తిను నాన్నా అని అదేపనిగా అంటూ ఉంటుంది, అప్పటిదాకా ఇక్కడున్నవాళ్ళెవరూ ఆయనకి ముద్దే పెట్టనట్టు….ఏం తింటాడు? తినవలసిన నూకలన్నీ తినేశాడు, ఇతరులవి కూడా నొల్లేసుకుని,…ఇంక నూకలు బాకీ లేవు అందుకు తినలేడు..ఎంతమంది అడిగినా….అప్పటిదాకా వాయిలకి వాయిలు లాగించేసినవాడు కాదా….. మరిప్పుడు అన్నద్వేషం పుట్టింది, ముద్ద నోట్లో పెడితే వెలపరంగా ఉంది…. ఇదీ అన్నద్వేషం పుట్టడమంటే…. ఈ అన్నమయ కోశం అన్నం లేకపోతే…..ఉండదు… ఉండే కాలం లేనప్పుడే అన్న ద్వేషం పుడుతుంది…..అదే పోయే కాలం. మరి బ్రహ్మద్వేషం….

బ్రహ్మ అంటే భగవంతుడు అని అర్ధం… ఈ ద్వేషం నిజంగా పుడుతుందా? నిజంగానే పుడుతుంది, ఒంట్లో అన్నసారం బాపతు బలం బాగా ఉన్నపుడు, అధికారం లో ఉన్నపుడు, యవ్వనం లో ఉన్నపుడు, సొమ్ము చేతినిండా ఉన్నపుడు,ఒంటిపైన అందం ఉన్నపుడు, ఒకరిపై అక్రమంగా అధికారం చెలాయించే రోజున్నపుడు మరేదీ కనపడదు… ఆ రోజున నారాయణా అంటే బూతుమాటలా వినపడుతుంది. ఎంతమందిని చూడలేదు ఇలా బ్రహ్మ ద్వేషం తో రవిలిపోయినవారిని. చివరికేమయ్యారు? ఇలా బ్రహ్మద్వేషం పుడుతుంది…. పాపం హిరణ్య కశిపుడు అహం బ్రహ్మస్మి నేనే దేవుడిని నన్నే పూజించండి అనికదా కొట్టుకులాడిపోయినది. నాకంటే దేవుడు వేరుగాలేదు అనికదా బాధపడిపోయాడు.నేను కాక దేవుడుంటే చూపమని కదా గోల చేశాడు. చివరికి చూశాడనుకోండి…..

ఎప్పటికీ ద్వేషం కలగనిదొకటుంది, అదే డబ్బు. ఒకాయన చివరికాలానికొచ్చేసేడు, బంధువులు మిత్రులు అందరూ వచ్చేసేరు, చావా చావడు మంచమూ ఇవ్వడన్నట్టు ఒక రోజు లోపల ఒక రోజు బయటా పెడుతున్నారు. చిత్రహింసపెడుతున్నాడు, పడుతున్నాడు. అప్పుడొకాయన తలకిందనుంచి రూపాయలు తీసి రోగి ఎదురుగా నీళ్ళ గ్లాసులో వేసి కడిగి ఆ నీళ్ళు పోశారు, అప్పుడు హాయిగా కన్ను మూశాడు.

ఎప్పుడు కలుగుతుందీ అన్నద్వేషం, బ్రహ్మద్వేషం…. …వందనాలు.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-చాదస్తం (UIU)ర గణం?

చాదస్తం

”మీదంతా చాదస్తం పంతులుగారూ! చెప్పిన మాటెవరు వింటారీరోజుల్లో” అన్నాడు మా సత్తి బాబు.
”అవునా నా మాటలన్నీ చాదస్తమేనంటావా! ఏంటోనయ్యా!! ఒకప్పుడు నేనూ ఇలాగే అనుకున్నా పెద్దవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు, అప్పుడు అర్ధం కాలేదనుకో!!! కాలంరావాలి దేనికైనా, అర్ధం చేసుకోడానికి కూడా సుమా” అని ముగించి ఉయ్యాలలో కూచున్నా. అన్నన్నా! ”ఎంత మాటన్నాడూ! నాది చాదస్తమా, అన్నట్టూ ఈ చాదస్తం” అన్న మాటెలాపుట్టిందబ్బా అనుకుంటే ఇలా అనిపించింది.

అక్షరం అంటే నాశనం లేనిదని అర్ధం. ఇటువంటి ఒక పొట్టి అక్షరాన్ని పలకడానికి పట్టే సమయాన్ని ఒక మాత్ర అన్నారు. ఒక పొడుగు అక్షరాన్ని పలికే సమయానికి ద్విమాత్ర అనగా రెండు మాత్రల సమయం అన్నారు. వీటినే లఘువు, గురువు అన్నారు. వీటికి సంకేతాలు కూడా ఉన్నాయి లఘువు I గురువు U గుర్తుతోనూ సూచిస్తారు. ఇటువంటి లఘువులు గురువులు మూడు కాని ఐదు కాని చేరిన పదాన్ని ఒక గణం అన్నారు. వీటికి పేర్లూ పెట్టేరు. అవే, న,జ,భ,జ,ర ఇలా. కొన్ని గణాల తో కలిసి చెప్పినదాన్ని పద్యపాదం అన్నారు. అటువంటి నాలుగుపాదాలున్నదానిని ఒక వృత్తం అన్నారు. ఈ పద్యాలకీ పేర్లున్నాయి. అవీ చిత్రంగానే ఉంటాయి. మత్తేభం అంటే ఏనుగు, శార్దూలం అంటే పెద్దపులి, ఆటవెలది అంటే భొగస్త్రీ ఇలా కొన్ని పద్యాల పేర్లు. వీటిమీద కొన్ని లోకోక్తులూ ఉన్నాయి. ‘కందం కట్టినవాడే కవి పందినిపొడిచినవాడే బంటూ’ అనీ, ‘సీసం కవికి కంచరికీ తేలికే’ అని ఇలా కొన్ని.

ఇలా ఒక పద్యం రాయాలంటే ఆవృత్తానికి నిర్దేశింపబడిన గణాలు సరిపోవాలట, యతి సరిపోవాలట, ప్రాస సరిపోవాలట, ఇదంతా ఒక పెద్ద శాస్త్రం. అమ్మో పద్యమా అని పారిపోతుంటారుగాని అసలు పద్యం లో ఉన్న సొగసు వచనం లో లేదనిపిస్తుంది. అదేం కాదుగాని దేనందం దానిదే!

ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న ముచ్చట. అవి నరసాపురంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నరోజులు. ఆ ఊళ్ళో డాక్టర్ కడిమెళ్ళ వరప్రసాద ద్విశతావధాని గారుంటారు. వారికి టెలిపోన్ కనక్షన్ ఇచ్చే భాగ్యం నాకు కలిగింది. ఆ సందర్భంగా వారు నాకో పుస్తకం బహుమతిగా ఇచ్చారు. అది ఒక పద్య కావ్యం పేరు “త్యాగసింధువు’ అది చదివాను, పుస్తకాన్ని దాచుకున్నా కూడా. ఆ పుస్తకం అట్ట మీద ఒక పద్యం ఉంది అది నన్ను విపరీతంగా ఆకర్షించింది. ఇదీ ఆ పద్యం.

పద్యమ్మునెవడురా! పాతిపెట్టెదనంచు
ఉన్మాదియై ప్రేలుచున్నవాడు
పద్యమ్మునెవడురా ! ప్రాతపడ్డదియంచు
వెఱ్ఱివాడై విఱ్ఱవీగువాడు
పద్యమ్ము ఫలమురా ! పాతిపెట్టిన పెద్ద
వృక్షమై పండ్ల వేవేల నొసగు
పద్యమ్మునెప్పుడో పాతి పెట్టితిమేము
లోకుల హృదయాల లోతులందు

ఇప్పుడద్దాని పెకలింప నెవరితరము
వెలికితీసి, పాతుట యెంతవెఱ్ఱితనము
నిన్నటికి మున్ను మొన్ననే కన్ను దెఱచు
బాల్య చాపల్యమునకెంత వదఱుతనము.

ఇలా పద్యాలు కట్టడానికి కావలసిన నియమం,విధి,నిషేదాలను చెప్పేదే ఛందసం లేదా ఛందస్సు. జీవితంలో నియమం,విధి,నిషేధం(Do’s & Don;s) చెప్పడాన్ని ఛాందసం అన్నారు, అది కాలక్రమంలో చాదస్తం అయిపోయింది.. ఇలా వెంటబడి నియమం,విధి నిషేధాలు చెప్పేవారిని ఛాందసులని మేధావులంటున్నారు. సామాన్యులు మాత్రం చాదస్తులు అంటున్నారు. ఇదీ చాదస్తం కత. చాదస్తంగా చెప్పేనా :)

 

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఘనపాఠి

ఘనపాఠి

వేదాన్ని శ్రుతి,స్వాధ్యాయం అని కూడా అంటారు. శ్రుతి అనగా వినబడినదని అర్ధం. అనూచానంగా వేదాన్ని కంఠోపాఠంగా మాత్రమే ఉంటోంది. రాసుకోవచ్చుగా అన్నారు మేధావులు, అలాకాదు వేదాన్ని ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరాలతో పలకాలి, లేకపోతే అర్ధం మారిపోతుంది, కనుక ముఖతః ఉండక తప్పదన్నారు. అదీగాక ఈ వేద పారాయణ శబ్దానికి శక్తి ఉంది. అందులో విషయం గురించి తర్కించేటంత తెలివి నాకు లేదు, ఇది అప్రస్తుతం కూడా.

వేదం లో ఉన్న వాటిని సూక్తులు అంటారు. వేదం లో వాటిని ఋక్కులు అనీ అంటారు. ఈ సూక్తులను కంఠోపాఠం చేయడానికి కొన్ని పద్దతులున్నాయి, అవి

1.వాక్య పాఠం లేదా సంహితా పాఠం 2.పదపాఠం 3.క్రమ పాఠం 4.జట పాఠం .5. ఘన పాఠం. వీటి స్వరూపాలు చూద్దాం. ఇవిగాక మరిన్ని పద్ధతులూ ఉన్నాయట. ఇలా చేయడం మూలంగా అక్షరం కూడా బీరుపోకుండా ఉంటుంది. అక్షరం బీరుపోకుండా అన్న నానుడి దీనినుంచి పుట్టినదే!

త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం
ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యో ముక్షీయ మామృతాత్

ఇది మహా మృత్యుంజయ మంత్రం.దీనిని వివిధ రకాలుగా పారాయణ చేయడం చూదాం.

1. వాక్య లేదా సంహితా పాఠం:- పై సూక్తాన్ని అలాగే సంధులు విడతీయకుండా గానం చేసేది వాక్య లేదా సంహితా పాఠం.

త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం
ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యో ముక్షీయ మామృతాత్

2.పద పాఠం:- ఇందులో సూక్తాన్ని పదాలుగా విడతీసి గానం చేయడం.

పదాలుగా 1.త్రయంబకం2.యజామహే3.సుగంధిం.4.పుష్టి5.వర్ధనం. 6.ఉర్వారుక7. ఇవ.8.బంధనాత్ 9.మృత్యో 10.ముక్షీయ 11.మాం 12.అమృతాత్. పదాలుగా విడతీసి గానం చేయడాన్ని పద పాఠం అంటారు. ఇలా వేదాన్ని అధ్యనం చేసినవారిని తెనుగునాట స్వాధ్యాయి అనేవారు.

3.క్రమ పాఠం:- క్రమ పాఠంలో పై సూక్తిలోని పదాలను క్రమంలో గానం చేయడం. అది ఇలా,

పదాలు. 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9,9-10,10-11,11-12.

త్రయంబకం యజామహే, యజామహే సుగంధిం, సుగంధిం పుష్ఠి, పుష్టి వర్ధనం, వర్ధనం ఉర్వారుక, ఉర్వారుక మివ, ఇవబంధనాత్, బంధనాత్ మృత్యో, మృత్యో ముక్షీయ, ముక్షీయమాం, మాంఆమృతాత్.

ఇలావేదాన్ని అధ్యయనం చేసినవారిని క్రమాంతస్వాధ్యాయి అనేవారు.

జట పాఠం:- సూక్తంలో పదాలని
1-2,2-1,1-2;
2-3,3-2,2-3;
3-4,4-3,3-4;
4-5,5-4,4-5;
5-6,6-5,5-6;
6-7,7-6,6-7;
7-8,8-7,7-8;
8-9,9-8,8-9;
9-10,10-9,9-10;
10-11,11-10,10-11;
11-12,12-11,11-12.
ఇలా కూర్చి సుస్వరంగా గానం చేస్తే, అదిలా ఉంటుంది. ఇలా వేదాన్ని అధ్యయనం చేసినవారిని జటాంత స్వాధ్యాయి అంటారు.

త్రయంబకం యజామహే,యజామహే త్రయంబకం,త్రయంబకం యజామహే;
యజామహే సుగంధిం, సుగంధిం యజామహే,యజామహే సుగంధిం;
సుగంధిం పుష్టి,పుష్టి సుగంధిం, సుగంధిం పుష్టి;
పుష్టి వర్ధనం, వర్ధనం పుష్టి, పుష్టి వర్ధనం;
వర్ధనం ఉర్వారుక,ఉర్వారుక వర్ధనం ,వర్ధనం ఉర్వారుక;
ఉర్వారుకమివ, ఇవ ఉర్వారుక,ఉర్వారుకమివ;
ఇవ బంధనాత్, బంధనాత్ ఇవ, ఇవ బంధనాత్;
బంధనాత్ మృత్యో,మృత్యో బంధనాత్ బంధనాత్ మృత్యో;
మృత్యో ముక్షీయ,ముక్షీయ మృత్యో ,మృత్యో ముక్షీయ;
ముక్షీయ మాం, మాం ముక్షీయ, ముక్షీయ మాం;
మాం అమృతాత్,అమృతాత్ మాం ,మాంఅమృతాత్;

ఘన పాఠం:- సూక్తంలో పదాలని
1-2,2-1,1-2-3,3-2-1,1-2-3;
2-3,3-2,2-3-4;4-3-2,2-3-4;
3-4,4-3,3-4-5,5-4-3,3-4-5;
4-5,5-4,4-5-6,6-5-4,4-5-6;
5-6,6-5,5-6-7,7-6-5,5-6-7;
6-7,7-6,6-7-8,8-7-6,6-7-8;
7-8,8-7,7-8-9,9-8-7,7-8-9;
8-9,9-8,8-9-10,10-9-8,8-9-10;
9-10,10-9,9-10-11,11-10-9,9-10-11;
10-11,1-10,10-11-12,12-11-10,10-11-12.
ఇలా కూర్చి సుస్వరంగా గానం చేస్తే, అదిలా ఉంటుంది. వేదాన్ని ఇలా అధ్యయనం చేసినవారిని ఘనాంత స్వాధ్యాయి లేదా ఘనపాఠీ అంటారు. వీటిని గురుముఖతః నేర్చుకోవలసిందే. అలవాటులో ఇది ఘనాపాఠీ అయింది. ఈ ఘన పాఠంలో కూడా కొన్ని భేదాలున్నాయి. ఇంత కష్టపడి వేదం జిహ్వాగ్రాన ఉంచుకున్నవారు, అదీగాక పరిక్షలో నూటికి నూరు మార్కులూ రావలసిందేగాని కొన్ని తగ్గినా కుదరనిదీ ఈ విద్య. అందుకు వీరిని ఘనపాఠీ అని గౌరవించడం జరుగుతుంది.  ఈ ఘనపాఠీ పదానికి కూడా వికృతార్ధమే చెప్పేస్తున్నారు.

౧-౨,౨-౧,౧-౨-౩,౩-౨-౧,౧-౨-౩;
త్రయంబకం యజామహే;యజామహే త్రయంబకం,త్రయంబకం యజామహేసుగంధిం,సుగంధింయజామహే త్రయంబకం,త్రయంబకం యజామహేసుగంధిం
౨-౩,౩-౨,౨-౩-౪;౪-౩-౨,౨-౩-౪;
యజామహే సుగంధిం, సుగంధిం యజామహే,యజామహే సుగంధింపుష్టి,పుష్టి సుగంధింయజామహే,యజామహే సుగంధింపుష్టి;
౩-౪,౪-౩,౩-౪-౫,౫-౪-౩,౩-౪-౫;
సుగంధిం పుష్టి,పుష్టి సుగంధిం, సుగంధిం పుష్టివర్ధనం,వర్ధనంపుష్టి సుగంధిం, సుగంధిం పుష్టివర్ధనం;
౪-౫,౫-౪,౪-౫-౬,౬-౫-౪,౪-౫-౬;
పుష్టి వర్ధనం, వర్ధనం పుష్టి, పుష్టి వర్ధనంఉర్వారుక,
ఉర్వారుక వర్ధనంపుష్టి, పుష్టి వర్ధనంఉర్వారుక; ,
౫-౬,౬-౫,౫-౬-౭,౭-౬-౫,౫-౬-౭;
వర్ధనం ఉర్వారుక, ఉర్వారుకవర్ధనం,వర్ధనం ఉర్వారుకమివ,ఇవ ఉర్వారుకవర్ధనం,వర్ధనం ఉర్వారుకమివ;
౬-౭,౭-౬,౬-౭-౮,౮-౭-౬,౬-౭-౮;
ఉర్వారుకమివ, ఇవ ఉర్వారుక,ఉర్వారుకమివబంధనాత్,
బంధనాతివౌర్వారుక,ఉర్వారుకమివబంధనాత్;
౭-౮,౮-౭,౭-౮-౯,౯-౮-౭,౭-౮-౯;
ఇవ బంధనాత్,బంధనాత్ ఇవ, ఇవ బంధనాత్బంధనాత్మృత్యో,మృత్యోబంధనాత్ ఇవ, బంధనాత్బంధనాత్మృత్యో;
౮-౯,౯-౮,౮-౯-౧౦,౧౦-౯-౮,౮-౯-౧౦;
బంధనాత్ మృత్యో,మృత్యో బంధనాత్,బంధనాత్ మృత్యోముక్షీయ;ముక్షీయమృత్యోబంధనాత్,బంధనాత్మృత్యో ముక్షీయ;
౯-౧౦,౧౦-౯,౯-౧౦-౧౧;౧౧-౧౦-౯,౯-౧౦-౧౧
మృత్యో ముక్షీయ,ముక్షీయ మృత్యో,మృత్యో ముక్షీయమాం;మాంముక్షీయమృత్యో,మృత్యో ముక్షీయమాం;
౧౦-౧౧,౧౧-౧౦,౧౦-౧౧-౧౨;౧౨-౧౧-౧౦,౧౦-౧౧-౧౨
ముక్షీయ మాం, మాం ముక్షీయ, ముక్షీయ మాం అమృతాత్, అమృతాత్ మాం ముక్షీయ, ముక్షీయ మాం అమృతాత్.

విషయ సేకరణ, శంకరాచార్య శ్రీశ్రీశ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతి మహాస్వామి వారి గ్రంధం The Vedas నుంచి,

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-నమో మన్మథాయ

నమో మన్మథాయ

సీ. రతిమనః కాంతాయ రాజీవకుంతాయ
మలయానిల రథాయ మన్మథాయ
సత్కీరవాహాయ జగదేకమోహాయ
మత్త శూర్పషధాయ మన్మథాయ
పద్మాకుమారాయ బాలికాధారాయ
మహనీయవిభుదాయ మన్మథాయ
మాధవప్రభవాయ మాధవసచివాయ
మానితాత్మకథాయ మన్మథాయ

తే.గీ.  మంజుహర్షణ బోధాయ మన్మథాయ
మథుపగుణచాపనాథాయ మన్మథాయ
మహిత శృంగార సదనాయ మన్మథాయ
మనసిజాయ తుభ్యం నమో మన్మథాయ

రతిఃమనక్కాంతాయ రతీ దేవి మనోనాథుడు,రాజీవము, తామరపువ్వు కుంతము అనగా ఆయుధముగాకలవాడు, మలయానిలరథాయ, పిల్లగాలి రథముగాగలవాడు మన్మథుడు.కీరము,చిలుక వాహనంగా కలిగినవాడు, జగాన్ని మోహింపచేసేవాడు, మత్తశూర్పషధాయ ( ఎంత కొట్టుకున్నా అర్ధం తెలియలేదు, మత్త మత్తెక్కిన, శూర్పము చేట…ఇంక ముందుకుపోలేదు, లేదా శూర్పషధము అంటే వేరే అర్ధం ఉందా?)మన్మథుడు.పద్మాకుమారుడు లక్ష్మీదేవి కుమారుడు, బాలికాధారాయ స్త్రీలకు ఆకరమైనవాడు,మహనీయుడు మన్మథుడు.మాధవుని కుమారుడు, మాధవుని చెలికాడు,గొప్ప చరిత్ర కలవాడు మన్మథుడు.

చక్కగా మాటాడే మాటలు కలవాడు,మధుపం, తుమ్మెద,గుణం,వింటినారి, చాపము,విల్లు అనగా తుమ్మెదలే వింటినారిగా కలిగినవాడు,గొప్పదైన శృంగారానికి నాయకుడు అయిన మనసిజాయ మనసునపుట్టిన ఓ మన్మథా నీకు నమస్కారం.

కూచూడానికి పడుకోడానికి కూడా సుఖంగా లేని సమయంలో ఇదిగో ఈ పుస్తకం కవయిత్రి ముద్దుపళని రచించిన రాధికా స్వాంతనం దొరికింది. తిరగేస్తుంటే ఈ పద్యం కనపడింది. దీని అర్ధం కొంచం విపులంగా తెలిసినవారు చెప్పవలసినదిగా కోరిక.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-తమలపాకుతో…..

తమలపాకుతో…..

“తమలపాకుతో నీవొకటంటే తలుపు చెక్కతో నే రెండంటా” అని నానుడి. ఎవరినైనా ఒక మాటంటే, తిరిగి వారు మరో రెండు మాటలు వడ్డీతో బాకీ తీర్చేస్తారు, మానెయ్యరు. కాని కొంతమంది మాటాడరు,ఓర్పు వహిస్తారు, “ఎదుటివారు చెప్పుకొరికితే మనం సిద్ది కొరుకుతామా?” అంటారు, ఇదొక నానుడి.. మాటకి మాటా సమాధానం చెప్పెయ్యరు.సమాధానం చెప్పకపోయినవాళ్ళంతా చేతకానివాళ్ళనుకోడం అవివేకం. అటువంటివారి దగ్గరే జాగ్రత్త అవసరం. “అని, అనిపించుకోడం అత్తగారా నీకలవాటు” ఇదో నానుడి. మాటలంటూ పోతే పాపం మూటకట్టుకోడమే! ఏదిపాపం? “పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం” ఈ పీడనం ఏరకంగానైనా ఉండచ్చు. “ఎవరు చేసిన కర్మ వారనుభవింపకా ఏరికైనా తప్పదన్నా! ఏనాటి ఏతీరు ఎవరు చెప్పాగలరు అనుభవింపక తప్పదన్నా!” నోరుంది కదానని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకుంటే పర్యవసానాలు ఆ అతరవాత భయంకరంగా ఉండచ్చు. పాపం మూటకట్టుకోడమే. ఆ గాడిదగుడ్డు ఎవడు చూడొచ్చాడు. శుభం, ఎవరుకాదనగలరు? అనుభవం మరెక్కడో కాదు ఇక్కడే! ఇక్కడే!! ఇక్కడే!!! తప్పదు. పాపపుణ్యాలలెక్కలు తప్పవు, కాదు తప్పుకావు. స్వర్గ నరకాలు వేరుగాలేవు. నవ్వుతూ చేస్తాం ఏడుస్తూ అనుభవిస్తాం, అంతే తేడా..

నరసాపురంలో ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజులు. ఒక రోజు జెట్టిపాలెం అనే ఊరెళ్ళేను. అదే, ఆ ఊళ్ళోనే మొదటగా ఆయిల్ పడిన ఊరది. అసలు పేరు గుర్తులేదిప్పుడు, కాని దాన్ని జెట్టిపాలెం అంటారు, ఆ( గుర్తొచ్చింది అది లింగంబోయిన చర్ల కాని దీన్నికూడా ఎల్.బి.చర్ల అనడమే అలవాటు… కుమ్మరిపురుగుపాలెం, పేరుపాలెం ఊళ్ళకి వెళ్ళేదారిలో తగులుతుంది, ఈ ఊరు. రోడ్ కి ఒక వైపు ఇళ్ళు రెండవ వైపు పంటకాలవ. పంటకాలవ అవతల ఒకటే శ్రేణిలో ఇళ్ళూ, ఊరు పొడూగ్గా ఉంటుంది, ఒక కిలో మీటర్ దూరం. కోనసీమలో ఊళ్ళన్నీ అలాగే ఉంటాయి. అదిగో ఆ ఊరెళ్ళేను కేంపుకి. నేను ఊరి మొదటికి చేరేటప్పటికి ఆ ఊరు లైన్మన్ సుబ్బారావు కనపడ్డాడు. అతను సైకిల్ మీద నేను మోటార్ సైకిల్ మీద ఉన్నాం. నెమ్మదిగా అతనితో పాటు మోటార్ సైకిల్ నడుపుతూ వెళ్తున్నాం, మాటాడుకుంటూ, ఆఫీస్ కి. ఒక ఇంటి దగ్గర నుంచి పెద్ద గొంతుతో ఇలా సంభాషణ వినపడింది. “ఒసే! గుడిసేటి లంజా! ఎక్కడ సచ్చేవే! పిలస్తంటే ఇనపట్టంలా” అన్నమాటలకి “దేవుడు నీ కాలూ చెయ్యీ పారేసేడు కాని నోరు పారెయ్యలేదే! సస్తన్నా! నువు సస్తే దినారంతో నా దెయిద్రం తీరిపోద్ది”” అన్న మాటలు వినపడ్డాయి, దానికి ప్రతిగా “నిన్ను ఎన్నెమ్మ ఎత్తుకెల్లా! నా నోరడిపోలేదంటావుటే దెష్టముండకానా, నా దినారం సేస్తావా! నా కొడుకు మెత్తనోడు గనక నీయాటలు సాగుతున్నయే గుడిసేటి లంజా” అన్న జవాబూ వినపడింది.ఒక్క సారి నిర్ఘాంతపోయి ఆగేను. మా సుబ్బారావు నవ్వుతూ నడవండి చెబుతానంంటే ముందుకెళ్ళిపోయాం.

మా సుబ్బారావు భావుకుడు కూడా

అత్తగారు మంచంలో పడింది, పక్షవాతంతో, కోడల్ని తిడుతోంది, మరి ఇప్పుడు కోడలుకాలం కదండీ అందుకు కోడలూ అందుకుందని కొన సాగించేడు. ఈ అత్త ఉట్టి గయ్యాళి, మామగారున్నప్పుడూ అతన్నీ మాటాడనిచ్చిన మనిషి కాదు. పాపం కోడలు మేదకురాలే! చాలా కాలం అత్త దాష్టీకాన్ని భరించింది,దెబ్బలూ తింది, ఇప్పుడు అత్త మంచంలో పడింది, మరిలేవలేదని గ్రహించింది కోడలు, ఇక భరించలేక తిరగబడుతోంది, ఈ మధ్యనే. బయట వరండాలో చలి కదా అన్నా! నులకమంచంలో పడేశారండి, అన్నీ అందులోనే! కిందకిపోతాయి, కోడలు తరవాత చూసుకుంటుంది పాపం. రెండు గదుల ఇల్లు, ముసలమ్మకి చలిలేకుండా చుట్టూ కట్టేరు, రెండు రగ్గులు కప్పుతారు. “ఏమైనా ముసలమ్మకి కష్టమే” అన్నా! బలేవారు! ఈ ముసలమ్మ ఒకప్పుడు ఈ కోడలిని చలిలో కప్పుకోడానికి మరో చీరకూడా ఇవ్వకుండా కటికి నేలమీద బయట సంవత్సరాల తరబడి పడుకోబెట్టిందండి, కొడుకుతో సంసారం కూడా చెయ్యనివ్వలేదండీ, రెండు గదుల ఇంట్లో అంతకుమించి చెయ్యలేరు లెండి, అన్నాడు. ఇలా మాటాడుతోంటే ఇరుగు పొరుగు అని సాలోచనగా అర్ధోక్తిలో ఆగాను. ఆ రోజు అత్త కోడల్ని కష్ట పెట్టినా లోకం మాటాడలేదండి, ఇప్పుడు కోడలు మాటలంటున్నా లోకం మాటాడటం లేదండి. లోకం ఇంతే కదండీ! ”అనేకబాహూదరవక్త్రనేత్రం” నారాయణుడంతా సాక్షిమాత్రంగా చూస్తూ ఉంటాడండి,ఇక్కడ చేసినపాపం ఇక్కడే అనుభవిస్తోందండి ఆముసలమ్మ. అని ముగించాడు.

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-పీత్వా పీత్వా పునః పీత్వా..

పీత్వా పీత్వా పునః పీత్వా..

పీత్వా పీత్వా పునః పీత్వా..తాగు, తాగు, మళ్ళీ తాగు..తాగటం అనేమాట నీచార్ధంలో వాడేదీ, దీనిని కల్లు సారా లాటివాటిని తాగేటప్పుడు మాత్రమే వాడాలి, మంచి తీర్ధం, అయ్యో! మంచినీళ్ళు అనకూడదటండి అది గౌరవవాచకం కాదన్నారు, వీటితో సహా మిగతా అన్ని పానీయాలు తీసుకోడాన్నీ ’పుచ్చుకోడం’ అనాలన్నారు శ్రీ పాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు. వారు కాఫీని ఎందులో చేర్చేరో చెప్పలేదు.

గౌరవవఝుల సోదరులు మాత్రం కాఫీని పీత్వాలోకే (పీత అంటే తాగబడినది) చేర్చేశారు, వారు చెప్పిన మాటన్నారు జ్యోతిగారు వారిబ్లాగ్ లో ఇలా,

త్రికాల మేకకాలం వా జపేద్విఛ్ఛాన్ సునిశ్చలః
పీత్వాపీత్వా పునఃపీత్వా స్వర్గలోక మవాప్నుయాత్
కాఫీతీర్థ సమంతీర్థం ప్రసాదముపమా సమం
అయ్యర్ సదృశ దేవేశో నభూతో నభవిష్యతి!

ఏ చెప్పేరు! ఏం చెప్పేరు!! ”మూడు కాలాల్లో అంటే త్రిసంధ్యలలో ఒక్కసారైనా నిశ్చలంగా జపిస్తూ,మళ్ళీ మళ్ళీ తాగితే స్వర్గమే సంప్రాప్తిస్తుంది. ఉపమా లాటి ప్రసాదం, కాఫీలాటి తీర్థం, అయ్యర్ తో సమానమైన దేవుడు ఇంతకుముందులేరు, ఇకముందు కూడా ఉండరు” అనేసేరు, గౌరావఝుల వారు ఎప్పుడో డెబ్బై ఏళ్ళకితమే.

ఇంతకీ నాకు కాఫీ ఎలా అలవాటయిందీ, సరిగా అరవై సంవత్సరాలకితం జబ్బు చేసి “చచ్చిబతికేను”, చద్దన్నం తినే అలవాటు, జబ్బుచేసి లేచిన తరవాత చద్దన్నం తింటే ప్రమాదమని అవసరానికి కాఫీ అలవాటు చేశారు, ఇలా అవసరానికి మొదలైన అలవాటు తరవాత కాలంలో ’ఇంతై వటుడింతై’ అన్నట్టుగా, ’ఏకులావచ్చి మేకులా తయారై’, పొద్దుటే నిద్రనుండి లేస్తూనే బెడ్ కాఫీ తాగిగాని అడుగు బూమిపై పెట్టనంతగా,అల్లుకుపోయింది . ఒకరోజు ఇలా బెడ్ కాఫీ ఇస్తూ ఇల్లాలు ”ఛీ! యాక్కులారీ! పళ్ళుతోముకోకుండా కాఫీ తాగుతున్నారోచ్” అని ఎగతాళీ చేసింది. కోపం పొడుచుకొచ్చేసి కాఫీ తాగడం మానేశా, రెండురోజులు, పళ్ళ బిగువున. మూడో రోజు అమ్మ కాఫీ తాగుతూ, ’ఏంటిరా! మీరిద్దరూ కాఫీ తాగడం మానేశారా?’ అనడిగింది. ’నేను తాగటం మానేశా! ఆవిడకేం చక్కహా తాగుతూనే వుండచ్చూ!’ అన్నా, ఉడుక్కుంటూ. ’ఏమో! అదీ తాగటం లేదూ!రెండు రోజుల్నుంచీ’ అంది. అంతే ఇల్లాలి మీద ప్రేమ, గోదారి వరదలా పొంగింది. ’ఏం కాఫీ మానేశావని’ అడిగా,లాలిస్తూ , ’మీరు తాగటం లేదుగా! నేనూ మానేశా’నంది కళ్ళు చక్రాలాతిప్పుతూ, అసలే చక్రాల్లా ఉన్న కళ్ళు మరికొంత తిప్పేటప్పటికి, నాకు కళ్ళు తిరిగి, ఇంకేముంది బి.పి వచ్చినంత పనయ్యి పడిపోతే,  అమ్మ రెండు గ్లాసుల్లో చిక్కటి, చక్కటి, కాఫీ పొగలుకక్కుతున్నది తెచ్చి ఇద్దరికీ ఇస్తూ, ’కాఫీ తాగి దెబ్బలాడుకోండి, తాగకుండా కాదని’ చెప్పి తనిక మా మధ్య ఉండటం బాగోదని వెళిపోయింది. ఆ తర్వాత సెన్సార్ కట్….పళ్ళుతోముకునే కాఫీ తాగాలని నిర్ణయం, ఆవిడ తీసుకున్నదే లెండి, అమలుచేశాను :) ఇది మొన్నటి దాకా అమలయ్యింది. మళ్ళీ అరవై ఎళ్ళకి అలాగే జబ్బూ చేసింది కాఫీ వెలపరమొచ్చేసింది, ఒక రోజు జ్వరంలో, ఒక మాత్ర కాఫీతో వేసుకుంటే డోకెళ్ళిపోయింది, జ్వరమూ తగ్గిపోయింది, మళ్ళీ రెండు రోజులుకి, నేనున్నానూ అంటూ వచ్చేసింది. ఆ తరవాత కాఫీ నోట పెడితే డోకూ వచ్చేసింది. మానేశాను, మరేం చెయ్యడం, ఇల్లాలు ఉదయమే తనకి ,పిల్లలకి కాఫీ పెట్టుకుని, నాకోసం బార్లీ పెట్టడం మొదలెట్టింది. బార్లీ చప్పగా తాగాలి, ఉప్పు కుదరదు బి.పి, పంచదార కుదరదు సుగరు. ఇలా కొంత కాలం నడిచింది. నాకు బార్లీ ఇచ్చి తను ఎదురుగా కూచోడం మొదలెట్టింది, ’ఏం’ అనడిగా. ’ఏంటో!  చప్పటి బార్లీ అలా మీరు తాగుతోంటే నాకేం బాగోలేదూ’ అని నొచ్చుకుంది. తరవాత విశ్వసనీయ వర్గాల,గూఢచారుల ద్వారా తెలిసిన వార్త! తనూ బార్లీ తాగుతోందని, కాఫీ మానేసిందని. ఇల్లాలి మీద ప్రేమ,గౌరవం పొంగిపొరలిపోయాయి.’హా! హతవిధీ!! ఏమిది!! ఏమి చేయవలె!!!  నా సతీమణి నాకొరకై ఎంత త్యాగము చేయుచున్నది, నేను కాఫీ త్యజించుట న్యాయమా?, సతీ మణిని బాధించుట మంచిదా? అని చింతాక్రాంతుడనై ఆలోచించి, చించగా ఒక పురాతన సంఘటన గుర్తొచ్చింది అదెట్టులంటేని,

ఇది వంద సంవత్సరాల కితం మాట. అప్పటికి అలోపతి వైద్యం అంతగా పల్లెలకు చేరలేదు, ఇంకా ఆయుర్వేదమే నడుస్తున్న కాలం. ఒకరు చాలా పేరుమోసిన ఆయుర్వేద వైద్యులు, ‘డాక్టర్ గారి పెళ్ళామూ ముండా మోస్తుంద’న్నట్టు, ఆ వైద్యునికి రాచపుండు బయలుదేరింది. ఎవరికి వారు వైద్యం చేసుకోకూడదు, రోగి వైద్యుడైనా సరే! మరొకరు వైద్యం చేస్తున్నారు, రోగి ప్రఖ్యాత వైద్యుడు. వైద్యం చేసేవారు, వీరికంటే లొక్కే. మందిస్తూ ఆయన ఆహారం గురించి చెబుతూ ’పప్పు మానెయ్యండి కొద్దికాలం’ అన్నారు. ఈ ప్రఖ్యాతి వహించిన వైద్యరోగికి, రోజూ సోలడు కంది పప్పు పచ్చడి, అందునా రాత్రిపూట చేసి పెడితే గచ్చకాయంత కూడా మిగల్చక తినడం అలవాటూ. సంకట పరిస్థితే వచ్చింది. వైద్యుడురోగి భార్య ఈ అలవాటు చెప్పేసీంది. వైద్యుడు ఏమనాలో తోచక చూస్తున్నాడు. అప్పుడు వైద్యుడురోగిగారు ఒక మాట అడిగారు. ’అయ్యా! వైద్యులవారూ విషంలో పురుగు విషంలో చనిపోతుందా’ అని. వైద్యుడు, ‘విషంలో అసలు జీవి పుట్టదు, విషంలొ జీవి పుడితే, విషంలో చావదు, విషం నుంచి వేరు చేస్తే చస్తుందీ’ అని నాన్చేసేడు. ’మరి ఇది కూడా అంతే కదండీ! ఈ శరీరం కంది పప్పు పచ్చడి రోజూ తింటూ పెరిగింది, ఇప్పుడు కంది పప్పు పచ్చడి తిని చనిపోతుందా! తినకపోతే చనిపోతుందీ’ అని తీర్మానం చెప్పేసేరు. వైద్యుడు మాటాడలేదు. వైద్యరోగి భార్యకి సంకటం, కంది పప్పు పచ్చడి చెయ్యాలా వద్దా! చేస్తే ఆయన తింటే ప్రాణాపాయమా! ఏం చెయ్యాలో తోచకపోతే వైద్యరోగిగారు భార్యతో ’కందిపప్పు పచ్చడి తినకపోతే చస్తాను,’ చెయ్యమని చేయించుకు తిని, వైద్యం చేయించుకుని బతికి బయటపడ్డాడు… మరిప్పుడు నాకూ కర్తవ్యం బోధపడినట్టే వుంది.

మొన్న వుదయమే లేవగానే ’కాఫీ పెట్టవోయ్’ అన్నా పెద్ద త్యాగం చేస్తున్నట్టు, ఆవిడకూడా నా కోసం కాఫీ మానేసి బార్లీ తాగుతున్న కష్టాన్ని చూడలేకపోతున్నానని వైనవైనాలుగా వర్ణించి చెఫ్ఫేసేను..,. :)  హా నాథా! మీరు నాకోసం త్యాగం చేసి, కాఫీ మళ్ళీ తాగుతారా? అని దుఃఖించినదై,  మూడు క్షణాల్లో కాఫీ పట్టుకొచ్చేసింది, మళ్ళీ ’చిలకాగోరింక, కులికే పకా పకా, నీవే చిలకైతే, నేనే గోరింకా రావా నావంకా’ కబుర్లాడుకుంటు కాఫీ తాగేశాం……కోడలు తలుపు పక్కనుంచి చూసి కిసుక్కున నవ్వేసింది.  డెబ్బై ఐదేళ్ళు వచ్చేకా ఇంక ఆరోగ్యం చెడేదేంటి, ‘చెడిన కాపరానికి ముప్పేంటి చంద్రకాంతలొండవే కోడలా’ అందట ఒక అత్త,  ఎంత ధైర్యం! ఎంత ధైర్యం!! మమ్మల్ని చూసి నవ్వుతావా! హన్నా! నీకిదె శిక్ష!! ‘వెంఠనే రెండు గ్లాసుల కాఫీ తెమ్మని’ కోడలికి ఆర్డరేశాం, ఇంకేం ఆనందంగా తెచ్చేసింది, ముసిముసినవ్వులు నవ్వుకుంటూ, మళ్ళీ మొదలు పీత్వా పీత్వా పునః పీత్వా….

https://youtu.be/BFF2ezqrtnM

click the above URL and

 hear the beautiful old song ‘చిలకాగోరింక కులికే పకా పకా నీవే చిలకైతే నేనే గోరింకా రావా నావంకా’

ఆయ్! పాట విన్నారాండీ!! కూసింత కాపీ పుచ్చుకెల్లండీ